Konkursai

KONKURSAS
Varėnos kultūros centro vyriausiojo specialisto kinui ir parodoms pareigoms eiti

Varėnos kultūros centras skelbia konkursą vyriausiojo specialisto kinui ir parodoms (pareigybės lygis- A2 arba B, pareigybės grupė-3) pareigoms eiti.

PASKIRTIS

Varėnos kultūros centro vyriausiojo specialisto kinui ir parodoms pareigybė reikalinga vykdyti Varėnos kultūros centro kino ir parodų salių veiklos planavimą, organizavimą ir koordinavimą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba akštesnįjį meno studijų arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti iki 2 m. profesinę darbo patirtį;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, paisyti kalbos kultūros reikalavimų, išmanyti raštvedybą, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
1.5. mokėti rengti projektus, vertinti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, pasiūlymus;
1.6. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, o taip pat profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus ir jų laikytis darbe;
1.7. išmanyti darbo su tautodailininkais ir menininkais darbo specifiką, gebėti organizuoti visą kino salės veiklą;
1.8. būti kultūringu, kūrybingu, pareigingu, iniciatyviu, komunikabiliu, kruopščiu, sąžiningu ir atsakingu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. planuoja kino filmų repertuarą, bendradarbiauja su kino filmų platintojais ir rūpinasi filmų užsakymu bei parvežimu;
2.2. organizuoja kino festivalius, bei kitus su kinu susijusius renginius;
2.3. informuoja rajono švietimo įstaigas apie organizuojamus kino konkursus, edukacines filmų programas;
2.4. kontroliuoja kino ataskaitų teikimą filmų platintojams, tikrina gaunamų kino sąskaitų tikslumą;
2.5. organizuoja ir veda meno parodas, susitikimus su įvairių sričių menininkais;
2.6. informuoja rajono menininkus apie rajonines, regionines ir respublikines parodas, muges bei konkursus, konsultuoja tautinio paveldo sertifikavimo klausimais;
2.7. rūpinasi rajono menininkų dalyvavimu regioninėse, respublikinėse ir kt. parodose bei konkursuose;
2.8. priima parodų eksponatus, užtikrina jų saugumą ir grąžinimą;
2.9. maloniai sutinka parodos lankytojus ir profesionaliai pristato ekspoziciją;
2.10. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, ieško ir mezga ryšius su šalies ir užsienio partneriais;
2.11. konsultuoja kultūros centro ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus savo kompetencijos ribose;
2.12. rašo kultūrinius projektus parodų, kino renginių, įvairių edukacinių programų finansavimui gauti;
2.13. ruošia kino filmų, parodų ir kitų organizuojamų renginių anonsus, reklamą spaudoje, mieste ir internete;
2.14. kaupia ir saugo parodų, kino ir kitų renginių foto, video ir kt. medžiagą;
2.15. nuolat domisi meno, kino naujovėmis, gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
2.16. vykdo darbo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
2.17. tausoja Kultūros centro nuosavybę. Užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
2.18. vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Varėnos kultūros centro direktoriaus pavaduotojui kultūrinei veiklai.

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 m. birželio 20 d. imtinai elektroniniu paštu, registruotu paštu arba pristatant dokumentus į vietą (Varėnos kultūros centras, J.Basanavičiaus g.2, Varėna, (8 310) 51 171; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija ir telefono nr.;
2. laisvos formos gyvenimo aprašymą;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

Asmenys, kurie atitiks bendruosius, taip pat specialiuosius pareigybės aprašyme nurodytus reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkursas vyks žodžiu (gali būti pateikta ir praktinė užduotis). Konkurso data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el.pašto adresais.

Telefonas pasiteirauti: (8 310) 51 171; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. 

Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016