Neformalus vaikų švietimas

Neformalus vaikų švietimas
2015 m. Varėnos kultūros centras tapo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėju
Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas:


1. Varėnos kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kukucis“, kodas 121300157
Tęsiama naujai įkurto vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvo veikla. Ansambliuke mokyklinio amžiaus vaikai galės turiningai praleisti savo laisvalaikį, ir mokysis naujų dalykų. Užsiėmimų metu ansamblio dalyviai susipažins su mūsų krašto tradicijomis, bus mokomi
autentiškų (dzūkiškų) liaudies dainų, Dzūkijos ir kitų LT regionų šokių, ratelių, žaidimų.
Numatoma, kad repeticijos vyks 1 kartą į savaitę po pamokų „Ryto“ progimnazijoje, vaikams paaugus, ketinama persikelti į Kultūros centro patalpas. Nauda: Vaikų užimtumas po pamokų. Meninis lavinimas, etnokultūrinis ugdymas.
Ugdys klausą, judesių koordinaciją, ritmo pojūtį – plodami, atlikdami nesudėtingus žaidinimus, esant poreikiui galės mokytis groti (kanklėmis, armonika, būgnu, skudučiais, lumzdeliais)
Užsiėmimų grafikas

2.Varėnos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis, kodas 121300156
Kalendorinės šventės Dzūkijoje dar yra gyvos, bet deja jau baigia išnykti, nes jas palaiko tik folkloro ansambliai arba keli folkloro entuziastai. Šia programa norima supažindinti vaikus ir perduoti pas mus dar vyraujančias papročius ir stengtis juos „uždegti“, kad jie tuos papročius irgi išlaikytų ir jais gyventų. Vaikais bus supažindinti su kiekvienos šventės ar laiko papročiais ir švęsim kalendorines šventes pagal tuos papročius. Nauda: Vaikai išmoks švęsti šventes prasmingai, susipažins su kalendorinių švenčių papročiais ir tikimės pagal juos švęs ir jais vadovausis savo šeimose.
Užsiėmimų grafikas

 

3. Varėnos kultūros centro Matuizų filialo vaikų folkloro kolektyvas, kodas 121300155
Lietuvių liaudis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Liaudies kūryba yra nacionalinio savitumo išlaikymo prielaida, ji kupina liaudies išminties, fantazijos, joje pasireiškia vaizdinis mąstymas. Žmonės nuo seno mėgo dainas žaidimus ir ratelius. Liaudies mene keliamos, propaguojamos dvasinės vertybės yra visada aktualios ugdant jauną žmogų, jo asmenybę. Vaikai bus supažindinami ir mokomi mūsų senolių papročių, žaidimų, dainų. Susipažins su folkloro istorija, dainomis, rateliais, gamtos, gyvūnų ir paukščių pamėgdžiojimais. Vaikai dalyvaus mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.
Užsiėmimų grafikas

4. Varėnos kultūros centro Matuizų filialo tautinių šokių kolektyvas, kodas 120300443
Lietuvių liaudies šokis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Žmonės nuo seno mėgo žaidimus ir ratelius. Vaikai bus supažindinami ir mokomi mūsų senolių Lietuvių liaudies-tautinių šokių. Susipažins su tautinių šokių istorija, žingsniais, technika, tradicijomis. Tautinius šokius šoksime mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.
Užsiėmimų grafikas

5. Varėnos kultūros centro vaikų pramoginės dainos choras „Bruknelė“, kodas 120100671
Pramoginės dainos – tai daug žanrų apimantis pavadinimas, nuo folkloro, populiarios muzikos iki džiazo standartų. Siekiama dainuoti ne tik lietuvių autorių dainas, bet ir užsienio grupių atliekamas dainas, taip praplečiant repertuarą. Gebėjimas dainuoti – viena nuostabiausių žmogaus savybių. Tai ir vienas būtiniausių jo poreikių, prieinamiausia ir demokratiškiausia, pagaliau, maloniausia visuomenės bendravimo, meninės raiškos ir estetinio pasitenkinimo forma.
Užsiėmimų grafikas

6. Varėnos kultūros centro Merkinės filialo vaikų folkloro kolektyvas, kodas 121300154
Sparčiai greitėjant gyvenimo tempui, naudojant vis naujesnes komunikacijos priemones, dažnai nutolstame nuo savo krašto papročių, tradicijų. Vaikai susipažins su dzūkiškomis kalendorinėmis šventėmis, papročiais, žaidimais, dainomis. Ši programa leis artimiau pažinti ir išsaugoti nykstančią tėvų, protėvių dzūkišką tarmę, tradicijas, papročius. Nauda būtų tokia, kad vaikai išmoks švęsti kalendorines šventes be alkoholio taip kaip šventė proseneliai ir tikimės jas švęs savo šeimose pagal senovės papročius ir tradicijas.
Užsiėmimų grafikas

7. Varėnos kultūros centro Krivilių filialo vaikų ir jaunimo dramos būrelis, kodas120400184
Vaikai ir jaunimas ieško galimybės išreikšti save. Scena gali tapti ta vieta, kur atsiveria nerami siela. Vaidyba, sceninė improvizacija ugdo mąstymą, kūryba turtina jausmus, lavina kūną. Teatras tai savita , unikali vertybė , ugdanti asmenybę visomis teatro priemonėmis, padeda prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, sudaro galimybes visapusiškai saviraiškai.
Užsiėmimų grafikas

Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016