Neformalus vaikų švietimas

Neformalus vaikų švietimas
2015 m. Varėnos kultūros centras tapo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėju
Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas:


1. Varėnos kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kukucis“, kodas 121300157
Tęsiama naujai įkurto vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvo veikla. Ansambliuke mokyklinio amžiaus vaikai galės turiningai praleisti savo laisvalaikį, ir mokysis naujų dalykų. Užsiėmimų metu ansamblio dalyviai susipažins su mūsų krašto tradicijomis, bus mokomi autentiškų (dzūkiškų) liaudies dainų, Dzūkijos ir kitų LT regionų šokių, ratelių, žaidimų.
Numatoma, kad repeticijos vyks 1 kartą į savaitę po pamokų „Ryto“ progimnazijoje, vaikams paaugus, ketinama persikelti į Kultūros centro patalpas. Nauda: Vaikų užimtumas po pamokų. Meninis lavinimas, etnokultūrinis ugdymas.
Ugdys klausą, judesių koordinaciją, ritmo pojūtį – plodami, atlikdami nesudėtingus žaidinimus, esant poreikiui galės mokytis groti (kanklėmis, armonika, būgnu, skudučiais, lumzdeliais) 

2.Varėnos kultūros centro jaunimo teatro studija „Kizas“, kodas 120400347
Teatro menas – tai puiki priemonė asmenybės meninei saviraiškai. Todėl studijos užsiėmimų metu jaunimas bus mokomas iš naujo pažinti savo kūną kaip visumą, ugdoma sceninė kalba ir išraiška. Studijos dalyviai atras daug naujų vidinių emocijų, išlavins savo kūno ir balso kalbą, suvaidins įvairias gyvenimiškas situacijas, susipažins su įvairiomis pasaulio dramaturgų pjesėmis bei turiningai praleis laisvalaikį. Taip pat studijos nariai bus supažindinti su aktorine profesija ir pasaulio dramaturgija bei K. Stanislavskio aktorinės mokyklos metodika.

 

3. Varėnos kultūros centro Matuizų filialo vaikų folkloro kolektyvas, kodas 121300155
Lietuvių liaudis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Liaudies kūryba yra nacionalinio savitumo išlaikymo prielaida, ji kupina liaudies išminties, fantazijos, joje pasireiškia vaizdinis mąstymas. Žmonės nuo seno mėgo dainas žaidimus ir ratelius. Liaudies mene keliamos, propaguojamos dvasinės vertybės yra visada aktualios ugdant jauną žmogų, jo asmenybę. Vaikai bus supažindinami ir mokomi mūsų senolių papročių, žaidimų, dainų. Susipažins su folkloro istorija, dainomis, rateliais, gamtos, gyvūnų ir paukščių pamėgdžiojimais. Vaikai dalyvaus mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.

4. Varėnos kultūros centro Matuizų filialo tautinių šokių kolektyvas, kodas 120300443
Lietuvių liaudies šokis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Žmonės nuo seno mėgo žaidimus ir ratelius. Vaikai bus supažindinami ir mokomi mūsų senolių Lietuvių liaudies-tautinių šokių. Susipažins su tautinių šokių istorija, žingsniais, technika, tradicijomis. Tautinius šokius šoksime mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.

5. Varėnos kultūros centro vaikų pramoginės dainos choras „Bruknelė“, kodas 120100671
Pramoginės dainos – tai daug žanrų apimantis pavadinimas, nuo folkloro, populiarios muzikos iki džiazo standartų. Siekiama dainuoti ne tik lietuvių autorių dainas, bet ir užsienio grupių atliekamas dainas, taip praplečiant repertuarą. Gebėjimas dainuoti – viena nuostabiausių žmogaus savybių. Tai ir vienas būtiniausių jo poreikių, prieinamiausia ir demokratiškiausia, pagaliau, maloniausia visuomenės bendravimo, meninės raiškos ir estetinio pasitenkinimo forma.

6. Varėnos kultūros centro Valkininkų filialo vaikų ir jaunimo dramos būrelis „Tai mes“, kodas 120400182
Programa skirta 11-15 metų vaikams, besidomintiems teatro menu. Užsiėmimų metu ugdytiniai, vadovaujant mokytojui, bus supažindinami su aktorinio meistriškumo pagrindais, etiudo kūrimo modeliais, etiudo kaip kasdienių gyvenimiškų situacijų modelių perkėlimu į sceną. Kurdami vaidmenis programos dalyviai turės galimybę saugiai išbandyti įvairius klausimus, ugdysis gebėjimus suprasti kitus asmenis, daug bendraus, diskutuos, bus savimi, drąsiai reikš savo nuomones.
Numatomos veiklos: individualus ir grupinis darbas, sceninių aplinkybių, draminio siužeto kūryba, vaidybinė improviziacija, sceninio judesio pamokos. Šių užsiėmimų metu vaikai suvoks, kas yra vaidyba, turės apie tai žinių ir praktinių įgūdžių. Kūrybinės vaidybos užduotys, papildomos fiziniais žaidimais, taps svarbiais atsipalaidavimo, psichologinės iškrovos momentais.


7. Varėnos kultūros centro Krivilių filialo vaikų ir jaunimo dramos būrelis, kodas120400184
Vaikai ir jaunimas ieško galimybės išreikšti save. Scena gali tapti ta vieta, kur atsiveria nerami siela. Vaidyba, sceninė improvizacija ugdo mąstymą, kūryba turtina jausmus, lavina kūną. Teatras tai savita , unikali vertybė , ugdanti asmenybę visomis teatro priemonėmis, padeda prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, sudaro galimybes visapusiškai saviraiškai.

Užsiėmimų grafikas

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016