Teisinė informacija

ATASKAITINIAI RAŠTAI

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2014

Finansinės būklės ataskaita2 2014

Finansavimo sumų likučiai 2014

Finansavimo sumos 2014

Pinigų srautai 2014

Pinigų srautai2 2014

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014

Veiklos rezultato ataskaita 2014

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

2015-06-30 VKC  veiklos rezultatų

Finansinė būklės ataskaita 2015-06-30 

2015-06-30 VKC finansavimas

Aiškinamasis raštas 2015 m. III K.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. 2 

2015-09-30 Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30 

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. 12 mėn.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. 12 mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 12 mėn. 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 12 mėn. tęsinys

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. 12 mėn.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. 12 mėn. tęsinys

Finansavimo sumos 2015 m. 12 mėn.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I K.

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31 

Finansavimo sumos 2016-01

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

Ilgalaikis turtas

Atsargos 2016-1

Finansavimo sumos 2016-12

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016-12

Pinigų srautų ataskaita 2016-12

Pinigų srautų ataskaita 2016-12 tęsinys

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 tęsinys

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. Metinės atskaitomybės

Aiškinamasis raštas 2020 m. I K.

Aiškinamasis raštas 2020 m. I K. tęsinys

Atsargos 2020-1

Finansavimo sumos 2020-1

Ilgalaikis materialusis turtas 2020-1

Nematerialusis turtas 2020-1

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-1

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016