Sausis (filialai)

 

DUODANT PILNĖJA ŠIRDIS

Aš mačiau, kaip jis jaudinosi. Aš mačiau, kaip jis stengėsi. Ir nežinau: supratau ar atspėjau, kaip jautėsi. Tačiau, norėdama pasitikrinti, paskui priėjau ir paklausiau: ,,Kaip, Šarūnai, jauteisi, dainuodamas operų arijas savo gimtojo miestelio žmonėms: kaimynams, bendraklasiams, mokytojams, močiutei ir tėtei?“ Ir žinote, jis patvirtino mano spėjimą: ,,Jaudinausi, kaip niekur kitur...“ Va koks tas mūsų Šarūnas Šapalas. Nors ir jaunas, bet jau ir Lietuvoje žinomas, ir užsieniuose pripažinimo sulaukęs. Ir merkiniškiams laiko atrado, nepasididžiavo, atvyko padainuoti saviems ir tik už ,,Ačiū“. Ne vienas. Sužadėtinę Petrą Zahumenską atsivežė. Ir ji mus savo arijomis džiugino. Dar duetu padainavo.
Ne, tai ne ,,Sugrįžimų“ festivalis Merkinėje. Aprašiau ištrauką iš ,,Merkinės – mažosios kultūros sostinės 2016“ atidarymo koncerto. Ruošimasis atidarymo šventei prasidėjo dar vasarą, kai miestelio bendruomenės pirmininkas A. Glavickas iš Naisių, kur kilo idėja apie mažąsias kultūros sostines, parvežė vėliavą. Sujudo sukruto merkiniškiai: jau jie tai netėkš veidu į purvą. Jau jie tai pasistengs parodyti, kad neveltui pimiesiems Dzūkijos regijone toks vardas patikėtas. Taigi čia Merkinė, garsi pilis su kalnu visų kalnų aukščiausiu, taigi per Merkinę ėjo tokie svarbūs keliai į Krokuvą, Vilnių, Gardiną, į Kauną, taigi čia buvo net 3 mūrinės bažnyčios, 2 vienuolynai su mokykla, čia buvo karaliaus namas ir dvaras, čia buvo upinis uostas ir renesansinė rotušė... O kas gali herbu su vienaragiu pasigirti? Nebent przidentė. Bet merkiniškiai ir čia pademonstruos savo pranašumą: mūsų herbui ne vienas šimtas metų, o prezidento vėliavai su vienaragiu vos pora dešimčių... Merkinė turėjo 2 kartus patvirtintas Magdeburgo teisių privilegijas. O ar žinote kad mūsų sostinei Vilniui Magdeburgo teisės buvo patvirtintos Merkinėje? Vilnius turi gražią Žygimanto Augusto ir Barbopros Radvilaitės meilės istoriją. Turi analogišką istoriją ir Merkinė. Taigi LDK Didysis kunigaikštis ir Lenkijo karalius Vladislovas Vaza IV buvo be galo be krašto įsimylėjęs Merkinės seniūnę Jadvygą Luškovską. Į Merkinę vis atvykdavo. Su ja ir nesantuokinį sūnų turėjo. Net ir numirė čia susirgęs po medžioklės ant savo mylimosios rankų, kaip buvo kažkada norėjęs. Sakysite, tai būtasis laikas ir gal net pasijuoksite iš mūsų didžiavimosi tais įvykiais. Gal galėjo Merkinė išlikti svarbiu miestu. Bet ji stovėjo kryžkelėje. Visi karai ir marai per ją ėjo. Čia lankėsi ir rusų caras Petras I (juk nemanote, kad su gerais ketinimais), čia su kariauna ilsėjosi ir švedų karalius Karolis, ir kryžiuočiai tris kartus nusiaubė Merkinės pilį... Bet šis tas ir mums liko. Tai retas gamtos grožis. Visko Merkinėj yra: 4 upės, keli ežerai, kalvos, net kopos. Tik jūros neturime. Bet visada Merkinėje netrūko gerų žmonių. Tai jie Sąjūdžio metu mitingavo, tai jie trispalves kėlė ir Sausio 13-ąją 2 valandą nakties bažnyčioj už Lietuvą meldėsi, tai jie Merkinėje V. Krėvei-Mickevičiui paminklą pastatė. Daug iniciatyvumo tada parodė dabar jau šviesios atminties A. Pautienius. Jūs raskit kitą mažą Lietuvos miestelį, kur jame nuolat gyventų 2 mokslų daktarai...
Maždaug taip įrodinėjo visiems susirinkusiems fotomenininkas A. Černiauskas, kodėl būtent Merkinei buvo lemta tapti pirmąja mažąja kultūros sostine Pietų Lietuvoje.
Ne kartą ir ne du rinkosi iniciatyvūs miestelio žmonės, kol aptarė, suderino būsimų neeilinių metų renginius. Renginiai vyks visus metus. Atvykite ir jūs į Naisių teatro spektaklius Merkinėje, į ,,Lietuvos“ ansamblio pasirodymus, atvažiuokite, kai Merkinę drebins ,,Trimito“ orkestras. Ir visa tai nemokamai. Apie renginius jus nuolat informuosime informaciniame tinklapyje www.varena.lt/lt/kultura/renginiai, facebook paskyroje ,,Merkinė – 2016 Lietuvos mažoji kultūros sostinė“. Manome, jog didžiausiu akcentu taps rugpjūčio 20-21 d.d. per šv. Roko atlaidus vyksianti miestelio šventė ,,Vienaragio slėnis“.
Bet grįžkime prie atidarymo sausio 30 d. Sausakimšoje salėje buvo daug garbių svečių: kultūros mecenatas R. Karbauskis, seimo narys V. Mikalauskas, rajono meras A. Kašėta... Argi visus suminėsi?! Jie džiaugėsi merkiniškių iniciatyvomis ir linkėjo sėkmės.
Kaip buvo gera, kai viskas atidarymo dieną tinkamai veikė, kai visi žinojo savo pareigas, darbus ir puikiai juos atliko. Viso ko centre nuolat sukosi, darbus derino, pats nemažai jų atliko miestelio bendruomenės pirmininkas A. Glavickas. Dėkojame žmonėms, paruošusiems tokį didelį ir gausų užkandžių stalą su vienaragio ir kultūros sostinės tortais, su grikiniais grybukais ir pagal mūsų totorių receptą keptu šimtalapiu ar kibinais... Bet vaišės, kurias palaimino klebonas R. Rumšas, buvo pabaigoje. O pradžioje, nuo ko ir pradėjau, buvo koncertas su šauniais vedėjais R.ir V. Černiauskais, su smagiais gimnazijos ,,Sukčiaus“ šokiais, su Lietuvoje nemažai koncertuojančiu ir po užsienį pakeliavusiu ,,Kukumbaliu“, su miestelio jaunimo choru ,,Merkinė“. Sceną puošė irgi dovanota didelė gėlių puokštė. Dėkojame visiems, kas padėjo surengti tokią gražią šventę. Užtat ir plojimai po kiekvieno numerio ilgai netilo. Buvo kam ploti: šitiek žmonių susirinko! Jau seniai ši salė bebuvo mačiusi tokį žiūrovų antplūdį. Iš to belieka padaryti dvi išvadas: žmonės pasiilgo visuomeninių renginių, pasiilgo bendravimo, ir labai vykusiai žinia apie mažąją kultūros sostinę bei šį renginį buvo paskelbta.
Skirstėsi, beje ne vien merkiniškiai, kalbėdamiesi apie atlikėjus, apie svečius, apie vaišes... Buvo užganėdintos visų ausys, akys, net skrandžiai. Bet visa tai suėjo į širdis. O kai širdys prisipildo švelnumo, gerumo, gražumo, kai jos persipildo, norisi dalintis toliau. Mes siekėme, kad žmonės pradėtų ne tik imti, bet ir duoti. Juk imant prisipildo rieškutės, o duodant prisipildo širdis. Tuo ir baigsiu, linkėdama, kad visada turėtumėte pilną gerumo širdį ir negailėtumėte tuo gerumu pasidalinti.

P. S. O šventės nuotraukos jau interneto erdvėse...

Daugiau nuotraukų ir informacijos


Popietė ,,Mano hobis“ Žilinuose

Sausio 27 d. Žilinų filialo salėje vyko popietė ,,Mano hobis“ . Į popietę atvyko Veronika Tiškevičienė ir Genovaitė Antanavičienė , kurios mokė susirinkusias moteris, kaip iš laikraščio nusipinti krepšelį, vazą, saldaininę. Visos dalyvės liko patenkintos užsiėmimu ir išsinešė namo  savo pačių  padarytu darbeliu.

zilinaiiii

 

„Pamėkime rankdarbius“ Gudžiuose

 Gudžių filialas kartu su mokykla organizavo edukacinę popietę vaikams ,,Esu dailiai išmokyta“. Jos metu buvo pademonstruoti origamio technika atlikti darbeliai. Po to vaikai mokėsi individualiai išlankstyti gėles, kruopščiai atliko ir kolektyvinį darbą.

gudziai

„Atmintis gyva, nes liudija“ Vilkiautinyje

           Varėnos kultūros centro Vilkiautinio filiale sausio 13- tosios rytą languose suspindo  ugnelės. Buvo uždegtos žvakutės  , kurios priminė įvykius vykusius prieš 25-rius metus.  Liškiavos mokyklos bendruomenė prisiminė įvykius prie televizijos bokšto, pagerbė ten žuvusius. Ką man  reiškia sausio 13-oji? Tokį klausimą širdyje tą dieną kėlėme sau kiekvienas: ir mažas ir suaugęs.

 Varėnos kultūros centro Vilkiautinio filialo direktorė Aldona Zubrienė.

vilkiaut

Sausio 13-osios  minėjimas Nedzingėje

Nedzingės kaimo bendruomenės gyventojai paminėjo tragiškų Sausio m-13-osios 25-ąsias metines ir Laisvė gynėjų dieną.
Sausio 12d. 19 val, vakare gausus Nedzingės bendruomenės žmonių būrys susirinko kaimo aikštėje prie laužo.
Prie laužo atėjo ne tik suaugusieji, bet vaikai ir jaunimas. Buvo giedamas Lietuvos himnas prisiminti sausio 13 -osios įvykiai. Savo prisiminimais dalijosi A. Bagdžius, O. Golanbiauskas ir Š. Golambiauskas. Šie vyrai tą naktį buvo prie Aukščiausios Tarybos rūmų.
Buvo dainuojamo patriotinės dainos. Bendruomenės pirmininkė Nijolė Maceikienė visus bendruomenės žmoines vaišino arbata ir sumuštiniais.

Stanislava Monkevičienė.
nedzinge

Sausio 13-osios minėjimas Perlojoje

Prieš 25-rių metų sausio pradžios įvykiai sudarė galimybę turėti šiandieną. Sausio 13-ji tapo naujo valstybės etapo pradžia. Kokie mes buvome tada? Kokie esame dabar ? Gal tas dienas prisimindami, tapsime vieningesni, ne tokie smulkmeniški?

 Per visą Lietuvą nuvilnijo atminimo laužų, žvakelių jūra. Gausus būrys perlojiškių susibūrė prie Perlojos centre sukrauto laužo. Minėjimą pradėjo tautiška giesme. Susirinkusius sveikino Perlojos bendruomenės pirmininkas Juozas Baublys. Tą įsimintiną naktį dešimt perlojiškių budėjo parlamente. Pirmininkas drąsuoliams įteikė padėkas. Perlojos seniūnaitis Rimas Ciūnys įteikė padėkas ir medalius nuo seimo nario G. Jakavonio. Perlojos kultūros centro direktorė Irena Stoškienė eilėmis pasveikino susirinkusius. Po to visi susikabino rankomis ir iš širdies traukė dainas ,,Palinko liepa šalia kelio“, ,,Balnokit , broliai, žirgus“ ir kt. Prieš tai į 4 pasaulio šalis paleidome dangaus žibintus. Tegul jie kaip simbolis nuneša mūsų laisvės dainas pranešdami, kad mes laisvi. Prie atminimo laužo perlojiškiai dalijosi prisiminimais, vaišinosi skania koše ir karšta arbata.

Irena Stoškienė.

sarapai2

Sausio 13-oji Matuizose

Pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija, skirtoje Laisvės gynėjų dienai aštuntą valandą atminties žvakutės suspindo Varėnos kultūros centro Matuizų filialo languose. 13 val. Matuizų kaimo bibliotekoje vyko popietė skirta Laisvės gynėjų dienai -sausio 13 “ To nepamiršime niekada“ . 14 val. šalia kultūros centro pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, buvo degamas laužas, skambėjo dainos, eilės Lietuvai, buvo vaišinama karšta arbata. Matuizų kaimo bendruomenė vieningai paminėjo Lietuvos laisvės gynimo 25-metį.

Irena Čeplikienė.

matuizosssss

Sausio 13-ta Kabeliuose

25-sios Lietuvos laisvės gynėjų metinės Kabeliuose paminėtos išskirtinai netradiciškai. Kabelių UDC prisijungė prie visoje šalyje vykdomos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir centro languose uždegė žvakeles.
Tuo pačiu metu Kabelių ir aplinkinių kaimų vaikai mokykliniu autobusu turėję važiuoti į mokyklą Marcinkonyse, buvo atvežti į Varėnos rinktinės Kabelių užkardą, kur vyko Sausio 13-sios minėjimas. Visi atvykę kartu su pasieniečiais buvo išrikiuoti, tada užkardos vadė Dalia Tumosienė visus pasveikino su Laisvės gynėjų diena, papasakojo kokį vaidmenį kovojant už laisvę, tais – 1991-sias, atliko tiek visos Lietuvos, tiek Varėnos rinktinės  pareigūnai. 3 Kabelių užkardoje dirbantys Laisvės gynėjai pasveikinti gėlėmis. VKC Kabelių filialo darbuotoja Eglė Miškinytė papasakojo apie Sausio 13-sios įvykius, priminė aukas.
Grįžę iš tarnybos pareigūnai buvo sutikti plojimais. Visi kartu pasivaišinę šilta arbata išsiskirstėme: mokiniai į mokyklą, pasieniečiai – saugoti valstybės sienos. us nusilenkti žuvusiems ir taip išreikšti solidarumą su visa Lietuvos tauta siekiant laisvės.

Eglė Miškinytė.

kabeliai0113

Sausio 13- oji Kibyšiuose

     Kibyšiečiai sausio 13 d. prisijungė prie visuotinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija”, 8 val. uždegdami languose žvakeles.

     Vakare rinkomės prie laužo šalia kultūros centro. Pagerbėme žuvusiųjų laisvės gynėjų atminimą. Prisiminėme tų sausio dienų įvykius, kai kibyšiečiai organizuotai trimis mašinomis vykome į Vilnių, į sporto rūmus nusilenkti žuvusiems ir taip išreikšti solidarumą su visa Lietuvos tauta siekiant laisvės.

Tautvydas Prieskienis.

kibysiai0113

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena Naujuosiuose Valkininkuose

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Šiais metais jau 25-ąjį  kartą minėjome Liatuvos laisvės gynimo dieną.

Naujųjų Valkininkų gyventojai aktyviai prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir daugelyje ne tik gyvenamųjų namų, bet ir įstagų langų 8.00 val. plazdėjo laisvės liepsnelės.

Jau prašvitus, su Naujųjų Valkininkų seniūnaite Edita Miliauskiene lankėme įstaigas ir visus dirbančius kvietėme prisijungti prie akcijos „Neužmirštuolė“, pasipuošti gražiu neužmirštuolės žiedeliu ir prisiminti tuos, kurie prieš 25-erius metus stojo ginti mūsų visų laisvės.

VKC Valkininkų filialo meno vadovė Sigita Švedė.

Be pavadinimo

Sausio 13 d. Kaniavoje

„Atmintis gyva, nes liudija“ minėjimas, skirtas sausio 13 – osios 25-osioms metinėms, vyko Panočių pagrindinėje mokykloje. Prie langų buvo uždegtos žvakutės, žuvusieji pagerbti tylos minute. Vaikučiai skaitė eiles, dar kartą visi prisiminė žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Žiūrėjo Lietuvos nacionalinės radijos ir televizijos transliuojamą laidą “Pamoka laisvei“. Laisvės gynėjų atminimas buvo pagerbtas ir neužmirštuolių pievele.
Mirtis prieš dvidešimt metų šventė tik laikiną pergalę. Laisvės Gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje.

Daiva Akulavičienė.

kaniava13

Žvakučių deginimo akcija skirta sausio 13-ąjai
„Dega Laisvės liepsnelės“ Dubičiuose

Kaip tyčia įsisnigo ir mūsų liepsnelės nelabai norėjo degti, o ir norinčių jas deginti susirinko nedaug.
Bet nesvarbu kiekis svarbu nuotaika. Pabuvę lauke susirinkome į salę nes lauke labai pustė ir buvo nejauku. Salėje pasivaišinom arbata ir prisiminėm tą naktį prieš 25-rius metus.

Filiutė Kapočienė.


1313

Sausio 13-osios minėjimas Merkinėje 

 Š.m. sausio 13-ąją Merkinės „Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų“ bažnyčioje 18.00 val. vyko šv. mišios už Laisvės gynėjus. Po šv. mišių buvo prisiminti ir 1991m sausio 13-osios žuvusieji, pagerbti tylos minute. Minėjimo metu keletą dainų atliko Merkinės jaunimo etno klubo „Kukumbalis“( vadovai Rita ir Vytas Černiauskai) dalyviai, gitara grojo Mindaugas Černiauskas, eiles skaitė Laima Jakštienė.  Lietuvos respublikos seimo narys Gediminas Jakavonis įteikė  padėkas Jonui Jakavoniui, Motiejui Vinkevičiui, Vytautui Gradeckui,Vytautui Berštai už dalyvavimą ginant Lietuvos laisvę ir valstybę. Po minėjimo visi dalyviai  ėjo leisti dangaus žibintų.

Laimutė Jakštienė.

2555

Sausio 13-osios minėjimas Sarapiniškėse

Ryte, 8 val. Buvo uždegtos žvakelės languose, padėtos žvakelės prie kaimo kryžiaus.

Į popietę, skirtą  paminėti  laisvės  gynėjus, žuvusius 1991 metų sausio 13-ą, į filialą susirinko tie, kuriems  brangi  ši atmintis.Buvo ir vyresnio  amžiaus dalyvių ir moksleivių.Galėjo visi pasiskaityti surinktus tų metų spaudos leidinius, atsiminimus dalyvavusių televizijos bokšto ir parlamento gynime, Vilniuje  1991 metų sausio 13-ą.Dalyvavo ir vienas kaimo gyventojas, budėjęs prie parlamento.Jis pasidalijo savo įspūdžiais .Išleistoje  vaikų fondo knygoje,,Vaikai piešė laisvę,, atradome 1991m. Sarapiniškių kaimo vaikų pieštus piešinius.Labai visiems šis faktas sukėlė  geras emocijas..Klausėmės  ir patys dainavome dainas apie tėvynę, laisvę.Vaišinomės arbata,kaip ir prie laužų.

Filialo  direktorė  Milda Balkuvienė.

sarap

Laisvės gynėjų diena Gudžiuose

                      Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo nuo pat ryto akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Mokykloje ikimokyklinukai su mokytoja M. Jarmalavičiene piešė Lietuvos trispalvę, televizijos bokštą. Po to atėjo į kultūros namus, kur, prisisegę neužmirštuoles, žiūrėjo filmuotą medžiagą apie sausio įvykius.
                      Pavakary buvo užkurtas atminimo laužas. Susirinkę vyresnieji kaimo gyventojai giedojo himną, dainavo patriotines dainas, klausėsi eilių. Buvo vaišinamasi karšta žolelių arbata.

Marytė Didikienė.

1

Pilietinė iniciatyva - akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Žilinuose

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietė Lietuvos piliečius ir įstaigas prisijungti  prie kasmetinės ir jau tradicija tapusios pilietinės iniciatyvos-akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Sausio 13-ąją – Laivės gynėjų dieną – Žilinų filialas prisijungė prie skelbtos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuria siekiama prisiminti prieš 25 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Žvakė, yra simbolis šviesos, gyvybės, teisingumo, atminties ir vienybės.  Visuose pastato languose pražydo neužmirštuolių žiedai ir įsižiebė žvakės. Taip pagerbėme žuvusius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Dalia Šmigelskienė.

zilinai


 Sausio 13-oji Panaroje

2016 m. sausio 13 d. Varėnos KC Panaros filiale vyko sausio 13-osios įvykių 25 – metinių paminėjimas. Čia dalyvavo kaimo bendruomenės žmonės, gausus būrys vaikų.
    Poetų eilėmis šventę pradėjo Onutė Bubnelienė. Vaikai prie kiekvieno žuvusiojo tą sausio 13-ąją nuotraukos uždegė po žvakutę. Visi žuvusieji pagerbti tylos minute.
Vaikai deklamavo eilėraščius, skirtus sausio 13-ajai. Juos paruošė bibliotekininkė Nijolė Česnulevičienė.
    Onutė Marcinonienė  priminė visiems, kokia kaina buvo pasiekta laisvė. Ragino ją branginti, nuolatos puoselėti savo gražiais ir naudingais šaliai darbais.

Ona Bubnelienė.

IMG 2219

Akcija „ Uždekime žvakutę žuvusiems“ Krūminiuose

Varėnos kultūros centro Krūminių filiale vyko Sausio 13- tos paminėjimas. Šiemet sukako 25 metai, kai Sovietų sąjunga bandė užgrobti mūsų Lietuvą. Tačiau mūsų Lietuvos žmonės nepalūžo, nepasidavė Sovietams. Šiandien mes uždegame žvakutes už tus, kurie žuvo Sausio 13- tą.


Danutė Norkūnienė.

norkuniene     

Kaniava atsisveikina su kalėdinėmis eglutėmis

Sausio  11 d. Atsisveikinome su žaliaskarėmis, kalėdinėmis eglutėmis. Ir kokia gi eglutės istorija? Ją papasakoti galėjo tik Panočių mokyklos mokiniai, kadangi ta dieną Kaniavos laisvalaikio ir pramogų centre vyko eglučių atsisveikinimo popietė. Vaikai nešini nupuoštomis eglutėmis ir šakelėmis, skubėjo atsisveikinti su jomis. Kadangi 2016 metai yra ugninės bezdžionės metai tai vaikus linksmino, su jais žaidė, šoko, ugninė bezdžionėlė. Vaikai nukabindami nuo eglutės žaisliukus kiekvienas pasakojo kokius gerus darbus šiemet padarys. Už kiekvieną gerą darbą gavo skanų vitaminą. Visi rašė seneliui šalčiui laišką, kuriame kiekvienas dėkojo už gautas dovanas. Laišką kieme išskraidinome oro balionais seneliui šalčiui. Su dainomis, šokiais, žaidimais ir eilėrasčiais atsisveikinome su mūsų eglute.  

Daiva Akulavičienė.

kaniava

     

2016 metais „MTV“ humoro grupės (Matuizų televizija) debiutas Šeduvos kultūros ir amatų centre

Matuizų humoro grupė „MTV“ dalyvavo humoro grupių festivalyje „Vieni juokai“ Šeduvoje. Taip pat šventėje dalyvavo humoro grupės iš Nevarėnų „Kanapis“, Šeduvos „Sprandžina“, Judrėnų „Gryčia“ ir „ Skardis“.

Irena Čeplikienė.

matuizos

                                

Muzika irgi gydo renginys Valkininkuose

Muzika yra puiki terapijos ir bendravimo priemonė. Pasak žinovų, kai norima atsikratyti blogos nuotaikos ar dar labiau pasikelti ją, klausomasi linksmų ir džiaugsmingų dainų. Ypač efektyvu, kai klausytojas aktyviai dalyvauja seanse. Kaip tai atrodo praktikoje?

VŠĮ VUL SK Valkininkų reabilitacijos skyriuje besigydantys ligoniai ne visi per šventes turėjo galimybę sugrįžti namo. Pamanėme, kad galėtume žmonėms suteikti džiaugsmo, surengdamos koncertą šventiniu laikotarpiu, sausio 6 dieną. Mes - tai Valkininkų kultūros centro romansų grupė „Santaka“. Klausytojai galėjo išgirsti romantinių, bet ir keletą Valkininkų krašto liaudies dainų. Skambėjo P.Širvio eilės. Džiugu buvo matyti kartu dainuojančius klausytojus ir girdėti plojimus, reikalaujančius pratęsti koncertą. Ligoniams suteikta daug gerų emocijų, praskaidrinta jų nuotaika, o tai padeda sveikti. Dėkojame skyriaus vedėjui V.Kukulskiui už galimybę pakoncertuoti ir tikimės, kad bendradarbiavimas tęsis.

VKC Valkininkų filialo meno kolektyvų vadovė A.Japertie

CAM02137

„Iki pasimatymo, eglute!“ Dubičiuose

Šventės prabėgo greitai ir nepastebimai. Šiandiena VKC Dubičių filialą vaikučiai susirinko į tradicinę popietę „Iki pasimatymo eglute!“. Apie tai, jog jau reikia nukabinti šventines dekoracijas , atsisveikinti su gražiausiu žiemos švenčių simboliu Kalėdų eglute, pranešė pati eglutė pradėjusi mesti savo spyglius. Atsisveikindami vaikai eglutei sakė: „ Iki pasimatymo! Iki kitų Šv. Kalėdų!“ Metų karuselė sukasi greitai, tad ir vėl susitiksime.

Filiutė Kapočienė.

dubiciai


„Kalėdos Karaliaus rūmų menėje“ Sarapiniškėse

Sarapiniškių filialo saviveiklininkai Kalėdų ir Naujųjų Metų proga surengė kaimo žmonėms gražų pasirodymą ,,Kalėdos Karaliaus rūmų menėje“.

Kartu buvo įtraukti visi žiūrovai bendroms dainoms, šoko  ir vaišinosi su Kalėdų seneliu vaisiais, sultimis, sausainiais, kuriuos iškepė ,,rūmų,, virėjas. Vaikai gavo daug dovanėlių, bendruomenės žmonės taip pat buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis. Visi skirstėsi geros nuotaikos.

Milda Balkuvienė.

123
Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016