Balandis (filialai)

 

Jurginės vienkiemyje

Balandžio 21 d., pasirodžius saulutei, Krivilių vaikai švęsti Jurgines iškeliavo į Barčių kaimą pas Ramūną Guzevičių. Svetingas vienkiemio šeimininkas aprodė avių bandą, vaikai turėjo galimybe jas pašerti avižomis iš savo delno. Po to susėdę palapinėje ant pagalvėlių klausėsi Ramūno pasakojimo apie gamtoje sprogstančio pumpuro galią, pavasario virsmą, Jorę – pirmosios pavasario žalumos jėgą, kuri kaip rūku apgaubia žemę, medžius, gyvulius, žmones. Sprogimo jėga sudaužo iki tol gyvybę kalinusio kiauto sienas ir prasiveržia į šviesą, kad augtų, lapotų, krautų žiedus ir brandintų vaisius… Visa tai juntama šalia, besikalančios žolės stiebe, svyrančios šakelės pumpure, boružėlės taškelyje. Per begalinį mūsų skubėjimą tik gamtoje gali pajusti pavasario alsavimą, akimis pasigrožėti atgyjančio miško peizažu, išgirsti paukščio giesmę. Trumpam vaikai pamiršo mobiliuosius ir bendravo su gamta, draugais. Lauke kūrė laužą ir kepė kiaušinienę, gėrė beržų sulą. Po sočių pietų vaikai spėliojo bibliotekininkės Zitos Varanavičienės menamas mįsles. Už atspėtą mįslę – saldainis. Daugiausiai jų surinkę draugiškai pasidalino su kitais.
Grįžtant į namus aplankytas Ulbinų – Barčių piliakalnį. Vydenių seniūnijos dėka jis kasmet vis gražėja. Pavasarį pasipuošęs žibučių, plukių ir našlaičių žiedais. Vaikai susižavėję bėginėjo tarp žiedų ir sustoję prie aukuro giedojo senąsias baltų giesmes. Tvirtai nutarta čia sugrįžti patį vidurvasarį, pasigrožėti kitu piliakalnio rūbu.
Popietė buvo šauni, įspūdinga, o Ramūnas pažadėjo, kad kitais metais ji, galbūt, pavirs ir į didesnę šventę.

ram kriviliai M


Popietė „Pavasario ritmu“

Balandžio 14 d. Žilinų filiale įvyko popietė „Pavasario ritmu“. Popietėje dalyvavo Varėnos visuomenės sveikatos biuro specialistai. Jieorganizavo pirmosios pagalbos mokymus. Mokymų tikslas buvos uteikti informaciją, kada reikia atlikti širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą, kaipatskirti dalinį užspringimą nuo visiško užspringimo, pagerinti pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius.
Ištikus nelaimei, kuomet žmogus yra nesąmoningas ir nekvėpuoja jo smegenys miršta labai greitai – vidutiniškai per pirmąsias 6 minutes. Medikai ne visada gali per jas suspėti atvažiuoti. Jiems atvykus, vėliau pagalba gali būti jau neefektyvi, nes smegenyse prasideda negrįžtami pokyčiai. Taigi skubi pirmoji pagalba, kurią suteikia šalia esantys žmonės yra gyvybiškai svarbi.
Kasdienybė yra pilna netikėtų, o dažnai net labai banalių situacijų, kai žmogaus gyvybė pakimba ant plauko ir jai išsaugoti yra duotas tik labai mažas laiko tarpas. Viena iš tokių situacijų – užspringimas, nuo kurio kasmet miršta apie 3 800 žmonių. Renginio metu dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes ir gavo dvi situacijas. Po trumpo aptarimo komandos turėjo pademonstruoti kokių pirmosios pagalbos veiksmų turi imtis ir kaip juos atlikti.
Mokymų dalyviams buvo įteikiamos atminimo dovanėlė. Pasibaigus mokymams, vyko diskusija, kurios metu buvo aptariamos galimos kasdieninės situacijos, dalinamasi asmenine patirtimi.

Zilinu sveikata M


 Kuriu meną su stiklu

Naujuosiuose Valkininkuose balandžio 11 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Kuriu meną su stiklu“. Ačiū skulptoriui Nerijui Kavaliauskui už įdomią patirtį.

patirtis Valkininkuose M


Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ Anykščiuose

Matuizų teatras „Giraitė“ dalyvavo Anykščiuose XI Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“. Šventėje pagerbti Visos Lietuvos mėgėjų ryškiausi teatro kūrėjai. Matuizų teatras „Giraitė“ pelnė nominaciją „RYŠKIAUSIAS LIETUVOS MĖGĖJŲ TEATRO AMBASADORIUS“. Teatras 2015 metais atstovavo Lietuvai Šiaurės Jutlandijos Baltijos šalių teatrų festivalyje Tistede, Danijoj.

matuizu nominacija M

 


Pavasario šventė Dubičiuose

Dubičių vaikai prasmingai praleido laiką gamtoje ir padarė daug gerų pavasarinių darbų.

Dubiciu inkilai M


Rieda rieda margučiai...

„Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito...“ – tai pradžia Velykų giesmės, su kuria Kibyšių lalauninkai pradeda Velykų lalavimo programą. Kaip ir kasmet tradiciškai pirmos Šventų Velykų dienos vakarą, apsiginklavę muzikos instrumentais ir didesniu „kašiku“, lalauninkai lankė kibyšiečių namus, linksmindami juos sveikino su Šventom Velykom, su atgimstančiu pavasariu, linkėjo laimės, sveikatos, ūkininkams – gero būsimo derliaus, jaunoms mergaitėms – laimingos būsimos santuokos. Antrąją Velykų dieną, pasiėmus Velykinių vaišių, muzikos instrumentus bei pasitelkus į pagalbą moteris, buvo aplankyti Merkinės globos namus. Globos namų gyventojams surengtas koncertas, sveikinoma su Šventomis Velykomis. Seneliai kurie galėjo pašoko, kiti kartu dainavo, lingavo, plojo. 

Velykų antrą dieną Matuizų kaime buvo surengtas margučių ridenimo turnyras. Šiomis varžybomis mėgavosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldainiais ir knygelėmis. Po smagių kiaušinių ridenimo atrakcijų Velykų Bobutės ir būrys jaunimo išsiruošė kiaušiniauti ir lalauti. Su važnyčiotoju ir pakinkyti vežimu būrys lalautojų aplankė daug Matuiziškių, dainavo šventas giesmes, linkėjo gerų dalykų, jaunos mergelės suposi, berneliai jaunoms mergelėms linkėjo ištekėti, žaidė įvairius žaidimus. Senovėje sakydavo, jeigu namus aplanko lalautojai, tai namuose didelė laimė. Velykų antra diena Matuizų kaime prabėgo prasmingai.

Kibyasiu lalavimas M

 

Daugiau nuotraukų xxx Daugiau nuotraukų

 

Balandžio 2 d. Perlojos filiale vyko mažųjų Velykėlių šventė vaikams „Čir virvir pavasaris“. Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Senoviams lietuviams tai buvo didžioji pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykų laiką. Ji kilnojama – švenčiama pirmąją mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio.
Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio ,,vėlės“. Seniau buvo tradicija tą dieną lankyti mirusiųjų kapus, nunešti jiems maisto – kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo, kad, atėjus pavasariui, vėlės atsikelia iš žemės. Pirmasis perkūnas jas priversdavo sugrįžti į kapus. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda su atgimstančia gamta, pasitraukia po pirmojo Perkūno.
Tą dieną vyksta margučių ridenimo varžybos. Visi stengiasi toliausiai nuridenti savo kiaušinį, nes tik taip įmanoma tapti nugalėtoju ir pavasarį patikėti, kad tie metai tau bus tikrai laimingi, kad viskas puikiai seksis.
Šventės metu Perlojoje buvo surengta margučių ir piešinių parodėlė. Perlojos kultūros centro direktorė Irena Stoškienė sveikino susirinkusius, pasekė pasaką „Kodėl dažo kiaušinius?“. Vaikai margino kiaušinius – balionus. Perlojos bibliotekininkė Nijolė Krivienė vaikučiams minė mįsles, minkles, sekė Vytauto Rudoko pasaką ,,Pramigau Velykę“. Po to vyko margučių ridenimo varžybos, pralaimėjusiųjų nebuvo – išlošė kas saldainį, kas margutį.

Gražią balandžio 2-osios popietę Naujųjų Valkininkų kaime visi, virtais kiaušiniais nešini skubėjo į biblioteką, kur visų nekantriai laukė bibliotekininkė Danutė Blažulionienė ir poeto Martyno Vainilaičio žmona Sofija Vainilaitienė ir VKC Valkininkų filialo meno vadovė Sigita Švedė – paminėta vaikų knygos diena ir švęstos vaikų Velykėles...
Renginį gražiu skaitiniu pradėjo bibliotekininkė Danutė, vėliau savo piešinių, skirtų poeto Martyno Vainilaičio knygoms, parodą pristatė poeto našlė. Susirinkusieji, pabendravę su Sofija Vainilaitiene, ėmėsi kruopštaus darbo - mokantys prisiminė, nemokantys mokėsi margučių marginimo vašku subtilybių. Vėliau visų susirinkusiųjų bendru sutarimu, išrinktas pats pačiausias margutis, kurio autorius buvo apdovanotas saldžia dovanėle. Mažiausieji smagiai rideno margučius...

Nvalk velykos M

 

Daugiau nuotraukų

Gražią, saulėtą balandžio 3-ąją Dubičiuose vyko Velykų popietė vaikams „Riedėk marguti, riedėk“. Nešini margučiais vaikai rinkosi į renginį, kur jų jau laukė dvi Velykų bobutės. Velykų bobutės vaikams papasakojo apie Velykų simboliką, reikšmę, papročius, tradicijas. Vaikai sužinojo iš kur kilęs Velykų pavadinimas, kodėl dažomi kiaušiniai per Velykas, kodėl keičiasi Velykų data, ką reiškia kiaušinių daužymas, kodėl margučiai ridenami ir t.t.

Šiltą pavasario pirmadienį, balandžio 4 d., Panočių mokyklos pradinių klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo Atvelykio šventėje. Jau nuo seno per šią šventę daugiausiai dėmesio buvo skiriama vaikams, todėl Atvelykis dar kitaip vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis. Tikėta, jog visi sveiki ir stiprūs bus, jei per Atvelykį visi linksminsis, todėl šventės metu vaikai linksmai leido laiką. Gausiu būriu susirinko į Varėnos kultūros centro Kaniavos filialą, kur vaidino spektaklėlį, deklamavo eileraščius apie pavasarį, velykas, margučius. Linksmai šoko vištelė su visčiukais. Visus linksmino ir gera nuotaiką skleidė kiškiai, Zosytė, šeimininkėlė, Kęsčius. Taip pat vyko margučių nešimo šaukšteliais ir margučių ridenimo varžybos. Visi susirinkę vaišinosi šeimininkės keptu gardžiu pyragu.

Vydenių filiale surengta Atvelykio popietė „Velykų bobutės sutikimas“. Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko. Buvo renkamas gražiausias, stipriausias margutis, visi vaišinosi arbata, Velykų bobutės pyragu.

Pasibaigus didžiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms, Kabelių vaikai rinkosi į margučių varžytuves. Atsinešę daug įvairiaspalvių velykinių kiaušinių rinko gražiausią ir stipriausią margutį, klausė Velykų bobutės pasakojimų. Bet už viską labiausiai mažiesiems patiko margučių ridenimas, kurio nugalėtoja tapo Gabija, margučius ridenusi pirmą kartą.

Praūžus šventiniam šurmuliui mažieji Vilkiautinio kaimo gyventojai rinkosi į Velykaičių šventę. Susirinkę gyrėsi, kiek kas kiaušinių prikiaušiniavo, kurio margutis gražiausias, kokių dovanų atvežė krikšto tėvai. Visi kartu prisiminė kokia šventė yra Velykos ir kaip skirtingai kiekviename Lietuvos regione jas švenčia. Pasimokė ir smagiai pažaidė lietuvių liaudies žaidimų. Visiems labiausiai rūpėjo, kam gi geriausiai seksis ridenti margučius, kas taps margučių karaliumi. Po intensyvios kovos nugalėtoja tapo Goda Truncaitė. Jai ir atiteko velykinis kiškis. Visi kiti dalyviai irgi gavo prizus ir laimingi išsiskirstė į namus.

 Dubiciu Velykos M Kaniavos velykeles M Kabeliu velykos M Vilk velykeles M

 

Daugiau nuotraukų xxx Daugiau nuotraukų xxx Daugiau nuotraukų


Skambėjo dainos apie meilę

Romansas - dainuojamasis eilėraštis. Jo kilmės šaknys - romanų kraštai. Lietuvių tauta pamėgo romansus - graudžius, aisringus kūrinius, apdainuojančius nelaimingą meilę, širdies sopulius.
Balandžio 1 dieną, penktadienį, Valkininkų filiale skambėjo romansai. Juos atliko Valkininkų moterų ansambio „Santaka“ romansų grupė. Koncerte skambėjo dainos apie pavasarį žydinčias obelis, lakštingalos, žadančios amžiną meilę, čiulbėjimą sode, apie apviltą meilę, apie tai, kad mylimieji mūsų akyse lieka amžinai jauni, gražūs, kerintys. Dainavimą paįvairino P.Širvio, nuostabaus lietuvių poeto, eilės, deklamuojamos D.Blažulionienės. Klausytojai pritarė dainoms, o tai yra svarbiausia, nes daina suartino žmones, sukūrė bendrystę.
Dainuokime, džiaukimės pavasariu.Taip pagerbsime ir dainuojančius tėvus, ir protėvius.Mokykimės jausmus išreikšti daina.Ir ...mylėkime, kaip moko romansas, oširdies sopulių lai būna nedaug...

romansai Valkininkuose M

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016