Liepa (filialai)

Vilkiautinio kaimo pagyvenusių žmonių šventė „Pabūkime kartu“

Liepos 30 d. į Varėnos kultūros centro Vilkiautinio filialą rinkosi šio kaimo senjorai. Prieš metus susirinkę pirmąjį kartą, nutarė susitikti kasmet. Šį kartą buvo drąsesni, nesigėdijo savo draugių – lazdelių. Noras bendrauti, pasimatyti, pasikalbėti buvo didelis. Susirinkusius pradžioje pradžiugino Vilkiautinio vaikų folkloro ansamblis, priminęs jų vaikystę – kaip vargdavo anuomet piemenukai.
Pasidžiaugę vaikų pasirodymu, paklausę moterų folkloro ansamblio dainų ,sėdo prie stalo, gėrė arbatą, vaišinosi atsineštais pyragais, sūriais, dalijosi prisiminimais. Kas prisiminė sunkius pokario metus, kas kolūkių laikus , o kas vakaruškas, ar piršlybas . Daina keitė dainą, o pabaigoje prisiminę, kad savo tarpę turi muzikantą, net ir šokius pradėjo. Į namus skirstėsi atjaunėję, pasisėmę energijos ir su viltimi susitikti kitais metais.

pagyvene vilkiaucinin M


 PABŪKIME KARTU

Liepos 16 dieną Varėnos KC Panaros filiale vyko Panaros, Žeimių ir Gudelių kaimų jungtinės bendruomenės šventė „Pabūkime kartu“. Ji prasidėjo 11 val. Šv. mišiomis Liškiavos bažnyčioje. Po mišių lydimi klebono Jono Cikanos pasimeldėme prie Žeimių kaimo kryžiaus, pastatyto prieš 5 metus. Tuo metu prie kultūros centro sportinės varžybos, kurioms vadovavo Aldas Motiejūnas. Vaikams įvairius žaidimus organizavo Simona Stravinskaitė. 13 val. šventę savo daina „Dainuokime Tėviškėj brangiai“ pradėjo kultūros namų etnografinio ansamblio moterys su vadove Onute Marcinoniene. Šventės vedėja Renata gražiais žodžiaispasveikino visus susirinkusius apie meilę gimtajam kraštui , žmonių bendravimą. Pagerbė seniausius kaimo gyventojus. Tylos minute buvo pagerbti metų laikotarpį išėję anapilin.
Šventinėje programoje pasirodė kultūros namų vaikų etnografinė grupė vadovaujama Onutės Bubnelienės. Dainavo Žeimių kaimo atstovė Laimutė Večkytė, būgnais ir gitaromis pritariant dainas dainavo roko grupė vadovaujama Juliaus. Savo nuotaikinga programa visus linksmino Matuizų humoro grupė „MTV“.
Šventėje dalyvavo rajono meras Algis Kašėta, KC direktoriaus pavaduotojas J. Biekša, VVG pirmininkas P. Saulevičius, bažnyčios klebonas Jonas Cikana, Vilkiautinio bendruomenės pirmininkė A. Zubrienė.
Šventės organizatorė O. Bubnelienė dėkojo visiems, kurie dalyvavo programoje, kurie susirinko į šventę, kurie rėmė ją. Visi prisidėję prie šventės buvo apdovanoti padėkomis ir suvenyrais. Pasibaigus programai prie arbatos puodelio dar ilgai dainavo lenktyniaudami tarp savęs Žeimių, Panaros ir Gudelių. Čia visus susirinkusius linksmino ir šokiui kvietė Merkinės ir Perlojos kaimo kapelos.

panaroje svente M

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016