Rugpjūtis (filialai)

 Papiškių ir Strėžiūnų kaimų šventė

Po tėviškės dangum – svajonių saulė,
Srauniausios upės ir žali miškai.
Brangiausia žemė visama pasauly-
Vaikystės sodai ir gimti namai.
( M. Blažulionienė)
posmais apie gimtinę renginio vedėjos Rima ir Evelina pradėjo Papiškių ir Strėžiūnų kaimų šventę. Krivilių folkloro ansamblis atliko sesių Agotos ir Bronės Vaitkūnaičių mėgstamą dainą, juk pati mieliausia daina girdėta nuo vaikystės, kurią dainavo mūsų tėveliai ir seneliai.Susirinko į gimtą kaimą visi, kuriems brangūs prisiminimai, kur dienos pradžią skelbia gaidžio giedojimas, prie stalo kviečia mamos krosnyje kepti blynai, kvapni kiaušinienė ir šilto pieno puodelis. Nupynėme šventę ne tik iš žolynų, bet ir dainų, šokių, šypsenų bei širdies šilumos. Šventėje svečiavosi Vydenių seniūnė Genė Ramaškienė, buvusi seniūnė Jadvyga Čeplikienė, Varėnos kultūros centro vyr. specialistė Lina Būdienė. Šoko Krivilių – Kanaivos suaugusių žmonių šokių kolektyvas ( vad.D.Akulavičienė ir V. Černiauskienė). Varėnos krašto muzikantai Stasys Junda ir Alfredas Klimas. Panevėžio kapela , vad. Petras Skrebė ir Oneta Juospaitienė. Atminimo ženklelius gavo Geriausia kaimo šeimininkė – Zita Butkevičienei,šauniausias kaimo muzikantas – Stasys Junda, pasakorių pasakorė Andrėja Kosmonaitė, balsingiausia marti – Krivilių folklorinio ansamblio vedančioji Ramutė Sukackienė, šauniausia grybautoja – Zosė Jonienė, aktyvi šventės organizatorė -Bronė Korkutienė,renginio vedėjos - Rima Volodzkienė ir dukra Evelina, renginio rėmėjas – Juozas Antanavičius.
Žolinių metu mūsų parapijos klebonas Anatolijus Markauskas laikė Šv. Mišias Kalesninkų bažnyčioje, kartu su mumis pasimeldė už Papiškių ir Strėžiūnų kaimų gyventojus. Gyvenančius ir išėjusius anapilin, negrįžusius iš tremties.
Dėkoju visiems, svečiams ir dalyviams, šventės rėmėjams, visiems prisidėjusiems prie organizavimo, bet labiausiai visai Šiškevičių šeimynai, be jų pagalbos šventė nesužibėtų visu gražumu. Jadvygai Šiškevičienei už svetingai užleistą kiemą,dukroms Lionei už darbų organizavimą , Antaninai už grybų sriubą, sūnui Vytui už skanų plovą, žentui Juozui Ivoškai už senovinės technikos parodą, anūkei Kristinai už reklamą ir nuotraukas.

 striziunai M


Kabelių kaimo šventė

Rugpjūčio 27 d. Kabeliuose vyko tradicinė Kabelių kaimo šventė „Gera kartu – po tėviškės dangum“, skirta vietos bendruomenių metams. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias už kaimą aukojo Marcinkonių ir Kabelių parapijų klebonas Povilas Paukšto. Po jų sekė šventinis koncertas, kurį pradėjo Karinių oro pajėgų orkestras (dirigentas Remigijus Terminas), kuris į Kabelius iš Kauno atvyko Kabelių kaimo bendruomenės pirmininkės Marytės Jankienės pastangomis. Savo pasirodymus atliko vietos meno mėgėjų kolektyvai ir Margionių folkloro moterys. Viso renginio metu susirinkę vietos gyventojai bei svečiai galėjo apžiūrėti dailininko Antano Bernatonio dailės darbų parodą „Ką pasakoja senosios langinės“, kuri buvo eksponuojama bažnyčios šventoriuje, pasigėrėti kabeliškių rankdarbių paroda (austais rankšluosčiais, juostomis, mezginiais). Taip pat buvo paruoštas kulinarinio paveldo stalas, kur buvo galima paragauti senovinių patiekalų, buvo galima įsigyti medaus iš vietinio bitininko Algirdo Valentukevičiaus. Tradiciškai Kabelių kaimo šventės metu, skambant Karinių oro pajėgų orkestro fanfaroms, buvo pagerbti ir apdovanoti garbingų jubiliejų sulaukę kabeliškai.
Kadangi 2016 metai – vietos bendruomenių metai, Kabeliai į šventę pasikvietė artimiausias bendruomenes: Margionių, Musteikos, Varėnos rinktinės Kabelių užkardą. Kabelių ir Musteikos medžiotojų būreliai parengė savo būrelių trofėjų parodas.
Bendruomenės pasveikinti atvyko garbingi svečiai: LR Seimo narys Vidas Mikalauskas, Varėnos savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, Varėnos rinktinės štabo viršininkas Remigijus Švelnia, žymūs kraštiečiai – atsargos pulkininkas Algimantas Vyšniauskas, profesorius Jonas Grigas, Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė Lina Būdienė, Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška ir kiti.
Šventės organizatoriai dėkoja visiems padėjusiems ir prisidėjusiems rengiant šventę, ypatinga padėka moterims gaminusioms kulinarinio paveldo patiekalus, Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Margionių bendruomenei, medžiotojų būreliams, visiems dalyviams ir svečiams.

orkestras kabeliuose M kabeliu vaikai M

 

 


Merkinės miestelio šventė „Vienaragio slėnis“

Rugpjūčio 20 – 21 dienomis mažojoje Lietuvos Kultūros sostinėje Dzūkijos krašte – Merkinėje vyko miestelio šventė „Vienaragio slėnis“. Česlovas Kudaba yra sakęs: „Merkinės apylinkių gamtoje aptiksime beveik visus kraštovaizdžio variantus. Reljefo skulptūros bei kraštovaizdžio įvairumu Merkinę pranoksta tik Vilniaus apylinkės. Nėra Merkinėje ir jūros krantų“. Tačiau Merkinė garsi ne tik savo gamtos grožiu, bet ir istorija padavimais, kultūra. Žygimantas Augustas suteikęs Merkinei Magdeburgo teises patvirtino ir miesto antspaudą su vienaragiu. Pagal to meto sampratą baltas vienaragis buvo mėnulio ir kunigaištysčių atributas. Vienaragis – tai antgamtinė būtybė ir gėrio pranašas. Tikima, kad vienaragio kraujas ir ragas turi mistinių gydomųjų savybių. Taip pat sklando gandai, kad vienaragio ragas neša pragaištį blogiui. Vienaragis buvo laikomas geru ženklu, kuris pasirodydavo žmonėms norėdamas pranešti ką nors svarbaus. Jo pasirodymas buvo siejamas su gerų laikų atėjimu.
1935 m. Merkinėje pirmą kartą Lietuvoje buvo švenčiama „Senovės diena”. Iš tos šventės išaugo „Amatų dienos”, švenčiamos įvairiuose Lietuvos miesteliuose, todėl Merkinės miestelio šventės metu „ Vienaragio slėnis“ abi dienas šurmuliavo amatininkų ir prekybininkų mugė. O kad nebūtų liūdna vaikščioti po mugę svečius bei merkiniškius linksmino liaudiškos muzikos kapelos iš Varėnos, Perlojos ir žinoma Merkinės. Tai kapela „Paparcis“ (vad. Algis Glavickas), Perlojos kaimo kapela (vad. Irena Stoškienė) ir kapela „ Strauja“ iš Merkinės ( vad. Arvydas Janulevičius).
Nuo 10 val. ryto Merkinės miestelio stadione prie pagrindinės mokyklos vyko futbolo turnyras skirtas Merkinės jaunimo futbolo klubo dešimtmečiui paminėti. Turnyre varžėsi šešios komandos, tarp kurių buvo svečiai iš Vilniaus, Kauno rajono Linksmakalnio bei artimiausi kaimynai.
Visą dieną Merkinėje gaudė motociklų garsai, tai Mototurizmo ralio dalyviai. Per vieną dieną šimtai motociklininkų- keliautojų siekė apvažiuoti visą Lietuvą skersai išilgai ir taip suvienyti Lietuvą bei aplankyti visas 10 mažųju Lietuvos kultūros sostinių ir taip dar labiau pažinti Lietuvą
Savaitę prieš miestelio šventę merkiniškiai dalyvavo tapybos plenere „Merkinės spalvos“, kurį kuravo Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos Merkinės filialo vadovė Rūta Lesniauskienė. Plenero darbai buvo eksponuojami šventės metu. Taip pat visą savaitę plušo Merkinės kraštotyros muziejaus darbuotojai, kurie pastatė Merkinės rotušės maketą, projekto vadovas Mindaugas Černiauskas, inžinierius ir sumanytojas – Žygimantas Buržinskas.
Šventinis šeštadienio koncertas prasidėjo iškilminga vėliavų įnešimo ceremonija. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2016 m. – Merkinės organizacinio komiteto nariai seniūnas Gintautas Tebėra, bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas, dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro vedėjas Algimantas Černiauskas dėkojo visiems prisidėjusiems ir prisidedantiems prie kultūros sostinės puikių renginių. Šventėje lankėsi Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Juozas Baublys, kuris perdavė nuoširdžius linkėjimus nuo Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos.
Koncertą pradėjo svečiai iš Vilniaus, tai profesionalių vokalisčių ansamblis „Inmezzo“, 2004 m. susikūręs, klasikinio žanro meną Lietuvoje propaguojantis kolektyvas. Taip pat koncertavo ansamblis iš Kauno „Ainiai“, kuriame visuomet groja tik profesionalūs aukštąjį muzikinį išsilavinimą įgiję muzikantai ir solistai. Merkinę aplankė ir šilčiausius linkėjimus atvežė ir kolektyvai iš kitų mažųjų kultūros sostinių, tai – Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos vyresniųjų tautinių šokių grupė „Juknaičiai“ , kolektyvo įkūrėja ir vadovė Loreta-Margarita Černeckienė, bei Panevėžio rajono Miežiškių populiariosios muzikos kolektyvas „Pilnatis“, vadovė Lina Kairytė. Šventinį koncertą sudrebino Kauno sunkiojo metalo grupė „Thundertale“, kurios pavadinimas išvertus reikštų „perkūno sakmė“.
Sekmadienį 12.00 val. kvietėme į Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią kur vyko Švento Roko atlaidai, koncertavo valstybinis Kauno choras, vadovaujamas Petro Bingelio.
14.00 val. Merkinės miestelio šventę „Vienragio slėnis“ vainikavo S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje programą „Defilio“ atlikęs Lietuvos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kurio meno vadovas ir dirigentas Egidijus Miknius.

Merkines svente M

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016