Lapkritis (filialai)

 

Pas susiedus

Lapkričio 26 dieną į Varėnos KC Panaros filialą rinkosi Merkinės seniūnijos Kibyšių, Vilkiautinio ir Merkinės filialų etnografiniai ansambliai į tradicinę 10 – metį švenčiamą šventę „Pas susiedus“. Svečius daina „Ar gerą kelią svečiai keliavo“ pasveikino Panaros filialo etnografinio ansamblio moterys, vadovaujamos O. Marcinonienės. Šventės vedėja Renata pasveikino visus susirinkusius, linkėdama linksmai ir turiningai praleisti laiką. Pristatė šventėje dalyvaujančius svečius: Merkinės seniūną G.Tebėrą, Varėnos KC direktorę J. Žukienę ir jos pavaduotoją J. Biekšą. Savo pasirodymą tęsė Panaros filialo saviveiklininkai. Dainavo etnografinio ansamblio moterys, 2016 metų Dainų dainelės laureatė, panariškėRoneta, vaikų etnokultūros grupė, vadovaujama O. Bubnelienės. Nuotaikingai savo pasirodymą pradėjo Merkinės filialo kaimo kapela, vadovaujama A. Janulevičiaus ir dainininkės vadovaujamos L. Jakštienės. Lyrinėmis dainomis savo programą perpynė Vilkiautinio etnografinio ansamblio moterys, vadovaujamos A. Zubrienės. Kibyšių pasirodymą lydėjo tranki kaimo kapelos muzika ir sodriai vyrų dainuojamos liaudies dainos, vadovas T. Prieskienis. Pasveikinti, 10 – metį švenčiančio projekto „Pas susiedus“ dalyvius, atvyko kaimo kapela „Smiltelė“ iš Alytaus, vadovė O. Tenenienė. Pasibaigus meninei programai seniūnas G. Tebėra pasveikino ir įteikė Padėkos raštus šventės organizatoriams ir vadovams. Kalbėjo ir daug gražių žodžių kolektyvams nepagailėjo Varėnos KC direktorė J. Žukienė. Panaros filialo direktorė O. Bubnelienė dėkojo rėmėjams padėjusiems surengti šią šventę.Panaros etnografinio ansamblio vadovė O. Marcinonienė nuo gruodžio 1 dienos nebedirbs, ta proga kolektyvai, vadovai šiltai atsisveikino įteikdami gėlių ir atminimo dovanėlių. Pabaigai visi kolektyvai sudainavo bendrą dainą, o šventės vedėja Renata pakvietė visus prie vaišių stalo. Visi turėjo progą pabendrauti, padainuoti ir net pašokti skambant nuotaikingai kaimo kapelos „Smiltelė“ muzikai.

Panaros susiedai M


Dienos kaip šventė...

Šiemet savivaldybės inicijuotame konkurse „Bendruomeniškiausia seniūnija“ dalyvavo ir Vydenių seniūnija, savo renginį pavadinusi „Mūsų dienos kaip šventė“. Praėjusį šeštadienį (lapkričio 26 d.), į konkursinį renginį susirinko apie 150 žmonių. Susirinkusieji dar prieš renginio pradžią apžiūrinėjo Varėnos kultūros centro Krivilių filiale kulinarinio ir kultūrinio paveldo parodą, kurią komisijos nariams pristatė šio filjelo direktorė Virginija Černiauskienė.. Parodoje ant stalo gausiai sugulė neužmirštamų audėjų Emilijos Nedzveckienės, Laimos Šimkonienės, Bronės Korkutienės, divonai ir austi rankšluosčiai. Didelį įspūdį lankytojams paliko Rimutės Volodzkienės išsiuvinėti metrikai su jos dukrų atvaizdais. Dovilės Butėnienės rankų darbo papuošalai, Vladzės Markevičienės raštuotos pirštinės, Jolitos Parapinavičienės įvairūs mezginiai.
Vydenių seniūnė Genė Ramaškienė trumpai pristatė Vydenių seniūnijos bendruomenę, atkreipė dėmesį, kaip vykdoma veikla, kalbėjo, kad prie šio renginio prisidėjo: Varėnos kultūros centro Krivilių ir Vydenių filialai, Vydenių pagrindinė mokykla, Vydenių kaimo bendruomenės, Vydenių krašto bendruomenės ir asociacijos „Krivilių bendruomenė“ nariai. Šį šventinį pasirodymą „Mūsų dienos kaip šventė” (taip konkurso renginį įvardijo bendruomenės) pradėjo Vydenių pagrindinės mokyklos vaikų ansamblis juos paruošė mokytoja Liucija Plukienė. Krivilių ir Vydenių mergaitės šoko E. Katiliaus šokį „Nerimta mergiotė“.
Šventės metu pirmą kartą koncertavo naujai susibūręs Krivilių bendruomenės moterų ansamblis, kuris atliko dvi dainas „Baltas paukštis“ ir „Mėlynakė rasa“. Moterims pasiruošti, išraiškingiau, emocionaliau atgaivinti savo balsus, dar prieš renginį padėjo Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja metodininkė, kelių chorų vadovė Ilona Zalanskienė, nes pačios moterys buvo paprašiusios. Beje, I. Zalanskienė ir pati dalyvavo renginyje.
Lietuvių liaudies dainas dainavo Krivilių folkloro ansamblis, armonika grojo Vytas Ramaška, scenoje polkos ritmu sukosi konkurso „Dzūkiškos polkos konkurso pirmos vietos laimėtojai Bronė Korkutienė ir Bronius Vyšniauskas.
Kojeles pamiklino jungtinis Krivilių-Kaniavos šokių kolektyvas, kuris šoko Lietuvių liaudies šokį „Vakaruškos“ ir nuotaikingą šokį pagal Vytauto Šiškausko dainą „Mano kaimas“. Mergaitė Andrėja išraiškingai pasakojo Anelės Čepukienės pasakojimą apie našlaitėlės dalią. Vydenių kaimo pasakorius Petras Parafinavičius išraiškingai, nestokodamas humoro kalbėjo, kaip jam sekėsi grybauti. Šventinį pasirodymą užbaigė bendra, šventės scenarijų atitinkančia, V. Šiškausko daina „Mūsų dienos kaip šventė“ ir dar kvietė atvykti į svečius. Vydenių seniūnė Genė Ramaškienė padėkojo visiems susirinkusiems ir pakvietė paragauti kulinarinio paveldo vaišių bei pasibūti kartu.

konkursas vydeniuose M


Valkininkų programa „Lietuviai Lietuvoje“

2016 – uosius Lietuvos Respublikos seimas paskelbė Vietos bendruomenių metais. Norėdama prisidėti prie šalyje vykstančių renginių, Varėnos rajono savivaldybė inicijavo šventę – konkursą „Bendruomeniškiausia seniūnija“, kurioje lapkričio 20 dieną Valkininkų seniūnijos bendruomenės pristatė programą „Lietuviai Lietuvoje“.
Šventėje dalyvavo Valkininkų seniūnijoje veikiančios bendruomenės: Dargužių, Naujųjų Valkininkų, Šalčios krašto, Valkininkų. Buvo pristatytos vietos amatininkų, tautodailininkų darbų parodos: Valkininkų bendruomenei atstovavo Roma Kazlienė, Ramutė Kvedaravičienė, Aldona Babravičienė eksponavo nertus vašeliu darbus, Danutė Blažulionienė ir Audronė Staučienė- riešines, Eugenija Strazdienė- pintas juostas, paveikslus, riešines, medžio darbus, Danutė Urbanavičienė ir Vilma Žemaitienė pateikė nertus darbus, siuvinėtus kryželiu paveikslus, AldonaTolvaišienė pristatė savo mamos Vladislavos Kažanauskienės – austus divonus, Jolanta Molienė – šiaudinius sodus, Ramunė Balandžiūnienė, Rūta Glinskytė – Kavaliauskienė, Vladas Lisaitis – savo paveikslus, tapytus projekto „Antaninių kermošius“ metu, gamtos vaizdų fotografijas parodoje eksponavo Valkininkų klebonas Bronius Krakevičius. Dargužių bendruomenei atstovavoAna Kierienė su siuvinėtais kryželiu paveikslais, Dana Volungevičienė - megztomis rankinėmis, Janina Uždavinienė parodą papuošė pateikusi megztas lėles, taip pat savo mezginius pristatė Inga Beiniūtė ir Karolina Čiurlionytė. Veikė fotografijų paroda „Dargužiai tarp praeities ir dabarties“, skirta kaimo 450 metų jubiliejui. Šalčios krašto bendruomenei atstovavo Živilė Kavaliauskienė su pačios gamintomis vazomis ir floristinėmis kompozicijomis, Ona Kalinkevičienė- austu rankšluosčiu, Ona Urbelionienė - austu Lietuvos himnu, taip pat buvo eksponuojami Zofijos ir Bronės Biekšienių austi divonai. Naujųjų Valkininkų bendruomenei atstovavo tautodailininkė Natalija Stepanova pristačiusi paveikslus ir dekoruotą stiklą, medžio darbus pateikė Vytautas Česnys ir Romualdas Dervinis. Nijolė Vencienė eksponavo paveikslus, floristinę kompoziciją. Skulptoriaus Nerijaus Kavaliausko vadovaujami vaikų globos namų „Spengla“ auklėtiniai demonstravo keramikos darbus. Vaizdo projekcijose buvo pristatyta bendruomenių veikla.
Koncertinę programą pradėjo romansų grupė „Santaka“(vad. Aldona Japertienė). Skambant paskutiniams romanso „Po auksiniais beržais“ akordams scenoje pasirodė armonikierius Banadas Urbelionis, atlikęs tris kūrinius. Valkininkų gimnazijos mokiniai su mokytojuGintaru Augustinavičiumi parengė šiuolaikišką improvizaciją pagal Gintaro Grajausko kūrybą. Muzikiniais intarpais pasirodymą papildė Valkininkų etnografinis moterų ansamblis „Santaka“ (vad. Aldona Japertienė). Programą vainikavo bendra kolektyvų daina „Tėvyne Lietuva“.
Po koncerto Kristina Žundienė(laikinai vykdanti Valkininkų seniūno funkcijas)trumpai pristatė seniūniją, pasidžiaugė bendruomenių veikla. Taip pat įteikė padėką Gintarui Augustinavičiui už geranorišką bendradarbiavimą ruošiant programą.Komisijos pirmininkas Jonas Kleponis ir Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius įteikė administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko padėkos raštus bendruomenėms bei įstaigoms ir pasidžiaugė gražia švente.
Renginio pabaigoje visi susirinkusieji ragavo kulinarinio paveldo patiekalų. Vaišių metu liūdėti neleido armonikierius Banadas Urbelionis.

valkininkai seniunija M


Viena šeima Matuizose

Video reportažas

Lapkričio 19 d. Varėnos kultūros centro Matuizų filiale šurmuliavo visas būrys Matuizų seniūnijos saviveiklininkų, amatininkų, verslininkų bei įvairių įstaigų atstovų. Matuizų seniūnija pristatė konkursui „Bendruomeniškiausia seniūnija“ paruoštą savo programą „Viena šeima“. Šventę atidaręs Matuizų seniūnas Mindaugas Matuiza į sceną pakvietė Matuizų kaimo bendruomenės pirmininkę Oksaną Sereičikienę, kuri supažindino su seniūnijos gyvenimu, svarbiausiomis jos veiklomis bei pagrindiniais visuomeninės veiklos puoselėtojais. Ne už ilgo scenoje pasirodė visas būrys įvairaus amžiaus Matuizų seniūnijos kolektyvų ir atlikėjų. Po nuotaikingos programos komisija buvo pakviesta į kitose patalpose surengtą gausią parodą, kurioje eksponuojami patys įvairiausi darbai – nuo siuvinėjimų ir mezginių, iki rankų darbo knygų, akmens skulptūrų bei kalvystės šedevrų. Matuiziškiai bei miestelio svečiai lapkričio 21-24 d. 15-19 val. dar turi galimybę aplankyti parodą, veikiančią Varėnos kultūros centro Matuizų filialo patalpose. Konkursinę programą vainikavo Matuizų seniūnijos moterų paruoštas kulinarinio paveldo pristatymas, stebinantis spatiekalų gausa ir puošnumu. Matuiziškių žiūrovų salė, kaip visada, buvo sausakimša.

konkursas matuizose M


Šventė - konkursas „Bendruomeniškiausia seniūnija“ Jakėnuose

Video reportažas

Lapkričio 12 dieną Varėnos rajono savivaldybės 2016 m. šventėje – konkurse „Bendruomeniškiausia seniūnija“ Jakėnų seniūnijos bendruomenė pristatė programą „ Pas močiutę augau“.Seniūnijoje yra dvi bendruomenės: Žilinų ir Puodžių.
Šventė prasidėjo įspūdinga ir turtinga amatininkų paroda. Parodoje savo prabangiąją keramiką pristatė Rasa Balčiūtė- Šaltenienė, ažūrinius nėrinius Zosė Tarailienė, Aušra Jachimovičienė ir Dalė Staniulionienė, nepriekaištingus skiautinius Aldona Mukane. Gamtos vaizdų fotografijas parodoje eksponavo Renata Poškevičienė. Daug komplimentų sulaukė medžio drožėjai: Marius Kibildis, Andrius Kaziukonis, Algis Čenkus. Savo kantrybe stebino Laimos Marčiulionienės kryželiu siuvinėti paveikslai. Megztus drabužėlius mažiesiems eksponavo Aurelija Kibildytė, o jos mama Nijolė- gražias raštuotas kojines. Galėjome pasidžiaugti Ritos Kilčiauskienės skaromis, Rimos Kondratavičienės keramika, Jurgitos Čenkienės floristika. Giedrė Šaudytė- Antanavičienė eksponavo savo įvairia technika atliktus ir įvairaus žanro darbus. Pačios jauniausios parodos dalyvės Džesika ir Estala Staknytės pristatė dailią keramiką ir tapybos darbus. Didžiuojamės šauniaisiais auksinių rankų meistrais.
Koncertą pradėjo merginų šokių kolektyvas su šokiu ,,Mikitienė“. Skambias dainas dainavo etnografinis ansamblis ,,Puodžių keturnycis“, valsą šoko vienos moterys. Dzūkiškas dainas scenoje dainavo vaikų ansamblis ,,Legendukai“ ir močiutės, mamos ir dukros trio. O Štai Vytės daina buvo apie ežiuką. Koncertą tęsė muzikali Grigūnų šeima. Patys mažiausi šoko ,,Du gaidelius“, o vasaras leisdami pas močiutę ir dieduką kaime su mama Daiva nuotaikingą programą sukūrė Gija ir Joris. Justė su Eldaru šoko sambą ir rumbą. O štai mokytojų dainuojami romansai virpino širdis. Skambėjo paskutinė koncerto daina ,,Pas močiutę augau“. Koncertą vedė Evelina Masalskaitė.
Kalbėjo seniūnas D. Junevičius . Jis pasidžiaugė matydamas tokią susibūrusią seniūnijos bendruomenę, dėkojo visiems prisidėjusiems prie šventės. Po to visus pakvietė prie gausaus , dzūkiškais valgiais nukrauto stalo, primindamas visiems jų istoriją. Klebonai Algimantas ir Ignas pašventino gausų stalą ir palinkėjo visiems susiklausymo. Visi ragavo dzūkiškas vaišes ir gyrė šeimininkes.
Šventėje dalyvavo ir garbinga komisija, kurios pirmininkas Jonas Kleponis įteikė rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko pasirašytus padėkos raštus.
Dėkojame visiems, kurie bent kruopelyte prisidėjo prie mūsų bendruomeniškumo puoselėjimo.

zilinai konkursas M


Šventė-konkursas „Bendruomeniškiausia seniūnija“ Merkinėje

Video reportažas

Lapkričio 6 dieną Varėnos rajono savivaldybės 2016 m. šventėje – konkurse „Bendruomeniškiausia seniūnija“ Merkinės seniūnijos bendruomenės pristatė programą „ Mes – viena šeima“. Žiūrovus bei komisijos narius smagiai pasitiko Kibyšių kaimo kapela „Senas sodžius“, kuri neseniai atšventė veiklos dvidešimtmetį, vadovas Tautvydas Prieskienis, taip pat visus susirinkusius pasveikino ir bendruomenių veikla pasidžiaugė Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra.
Šis renginys yra skirtas vietos bendruomenių metams. Šventėje dalyvavo Merkinės seniūnijoje veikiančios bendruomenės: Vilkiautinio, Panaros, Subartonių, Gudakiemio kaimų bendruomenės, asociacija Kibyšių bendruomenė, Merkinės miestelio bendruomenė, Merkinės bendruomenės asociacija, kultūros, švietimo įstaigos, visuomeninės organizacijos, verslininkai ir ūkininkai. Buvo pristatomos vietos amatininkų, tautodailininkų darbų parodos: Maksimonių kaimo menininkų bendruomenę atstovavo Džiugas Petraitis, Rūta Indrašiūtė, Elvyra Petraitienė, Teresė Jankauskaitė, Gražina Juzėnienė su keramikos dirbiniais, Laimos Saviščevienės sodai puošė sceną, Zakavolių- Pelekiškių bendruomenę atstovavo keramikas Petras Pretkelis, Pilnų namų bendruomenė pristatė nuostabaus skonio žolelių arbatas, buvo eksponuojami Subartonių bendruomenės atstovės Jurgitos Dadurkaitės-Slaminienės karpiniai, taip pat mus džiugino Merkinės globos namų gyventojų darbeliai, kuriuos padėjo parengti Aušra Šidlauskienė, Birutė Janickienė, bei jaunojo dailininko merkiniškio Algimanto Černiausko paveikslas, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre eksponuojama keramiko iš Liškiavos Algimanto Kazlausko darbų paroda. Tautodailininkų ir amatininkų parodų organizavimu rūpinosi Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai: Algimantas Černiauskas ir Laima Saviščevienė. Vaizdo projekcijoje pristatėme bendruomenių, visuomeninių organizacijų, švietimo, kultūros įstaigų, seniūnijos teritorijoje veikiančių įmonių ir privataus verslo darnią veiklą. Vaizdinę medžiagą parengė Mindaugas Černiauskas. Scenografiją paruošė Rūta Lesniauskienė, o reikalingais rekvizitais mielai pasidalino „Merkinės sendaikčių krautuvė“.
Meninėje programoje dalyvavo jungtinis folkloro ansamblis sudarytas iš Varėnos kultūros centro Merkinės, Panaros, Kibyšių, Vilkiautinio filialų kolektyvų, vadovai: Laima Jakštienė, Ona Marcinonienė, Tautvydas Prieskienis, Aldona Zubrienė. Vaikišku žavesiu džiugino darželinukai, kuriuos dainuoti moko Jurgita Večkienė, Vilkiautinio bibliotekos jaunosios lankytojos Iveta ir Donata Basevičiūtės smagiai pasierzino ir parodė kaip šeimoje nereikėtų elgtis, šeimas jungiantis etnokultūros klubas „Kukumbalis“ smagiai padainavo, vadovai Rita ir Vytautas Černiauskai. Taip pat pasirodė Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės skyriaus auklėtiniai, jaunių ansamblį paruošė Kęstutis Breidokas, akordeonisto Edvino Plutuliavičiaus mokytojas – Darius Bachovas. Solistė Roneta Saveiskytė iš Panaros bendruomenės suvirpino širdis jautria daina, ją dainuoti moko Kęstutis Breidokas. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokiniai su mokytojais Rita ir Vytautu Černiauskais parengė šiuolaikišką improvizaciją pagal Vinco Krėvės padavimą „Milžinkapis“, Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas atliko dainą pagal Pauliaus Širvio „Pilėnų lopšinę“. Merkinės bendruomenės choras „Merkinė“ nepaliko abejingų, vadovas Kęstutis Breidokas, o programą vainikavo bendra kolektyvų daina „Devynios žolelės“. Komisijos pirmininkas Jonas Kleponis įteikė administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko padėkos raštus bendruomenėms bei įstaigoms ir pasidžiaugė gražia švente, o gaspadorius – Arūnas Glavickas ir gaspadinė – Aldona Zubienė pakvietė visus paragauti kulinarinio paveldo, kurį paruošė Merkinės seniūnijos moterys drauge su bendruomenių šeimininkėmis, vaišių metu liūdėti neleido Merkinės kapela „Strauja“, vadovas Arvydas Janulevičius.

konkursas merkineje M

Daugiau nuotraukų


Šventė-konkursas „Bendruomeniškiausia seniūnija“ Kaniavoje

Video reportažas

Žmogus gražus, kai savo darbu puošia žemę,
Žmogus gražus, kai vertina kitus,
Kai savo širdį, jautrią ir neramią,
Kitiems dalina lyg lietaus lašus.
(A.Baltakis)
Lapkričio 6 d. 13 val. į Panočių pagrindinę mokyklą rinkosi Kaniavos seniūnijos bendruomenės, kur vyko šventė – konkursas „Bendruomeniškiausia seniūnija“. Šios šventės šeimininkė Birutė Švagždienė pasitiko svečius ir komisijos narius, kuriuos supažindino su seniūnijos istorija ir pristatė Dubičių ir Panočių bendruomenių gyventojų darbus tautodailininkės Saulės Lazarevičienės nepakartojamus sodus, verbas, juostas, Stasės Paulaitienės ir Marytės Avižinienės nuostabius kryželiu siuvinėtus paveikslus, Onutės ir Algirdo Guntulionių šilumą skleidžiančius dirbinius iš vilnos, Aušros Smelevičienės ažūrinius karpinius, Aldonos Rutkauskienės ir Mildos Jatkevičienės nėrinius ir mezginius. Savo pynimo ir rišimo darbus pristatė Vladislavas Krakevičius, o kalvio Olego Labovičiaus darbais buvo galima pasigrožėti nuotraukose. Savo meilę gamtai Algis Paulaitis išreiškė meniškose nuotraukose. Parodą vainikavo Aldonos Padmaskienės atgaminta etnografinė pirkia. Krokšlio bendruomenė parodė filmą apie savo veiklą, o su Dubičių ir Panočių bendruomenių veikla buvo galima susipažinti stenduose.
Po parodos pristatymo visi buvo pakviesti į salę pasižiūrėti koncerto, kuriame dalyvavo: panočiškiai O. Taraškevičienė su dukra, Edgaras Molis, šokių kolektyvas (vadovė Daiva Akulavičienė), dubičiškiai- muzikantas Edvardas Juškevičius, Marijona Skamarakienė, Aleksandras Radzevičius, sesės Vaida ir Vida Markevičiūtės ir retro ansamblis „Neramios širdys“(vadovė Filiutė Kapočienė). Gražią poemą apie Kaniavos seniūniją sukūrė ir perskaitė rudniškis Vincas Švagždys. Koncerto pabaigoje Birutė Švagždienė pakvietė visus sudainuoti „Giminių dainą". Komisijos pirmininkas Jonas Kleponis įteikė administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko padėkos raštus bendruomenėms bei įstaigoms ir pasidžiaugė gražia švente. Po koncerto seniūnas Edvinas Grikšas padėkojo visiems prisidėjusiems prie šventės ruošimo ir pakvietė paragauti kulinarinio paveldo. Birutė Švagždienė pristatė patiekalus, kuriuos ruošdavo mūsų krašto senoliai – sviestą, maslionkas, naminę duoną, aguonpienį, raugintus būrokėlius ir kopūstus, raugintus ir keptus obuolius, kepas bulves su lupyna, grikinę babką, kaimišką pyragą, medų, varškės sūrį, „drebulę", sūdytus lašinukus, vytintą palendricą, švilpikus, spanguolių kisielių, medaus girą,džiovintus obuolius, pyragėlius su grybais, raugintas zelionkas, bandą. Stalas buvo turtingas, nes visi stengėsi ir dirbo.

 

 

 

 

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016