Gruodis (VKC)

 Jaunimo dailės studijos „Kadagys“ vadovui Algirdui Juškevičiui įteikta Kultūros ministerijos premija

Kultūros ministerijoje nusipelniusiems menininkams, kultūros darbuotojams, etninės kultūros puoselėtojams įteiktos 2016 m. Kultūros ministerijos premijos. Premija „Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus" apdovanotas Varėnos kultūros centro dailės studijos „Kadagys" vadovas Algirdas Juškevičius. Pirmąją savo darbo dieną devyniolikai kultūros ir meno šviesos nešėjų jas įteikė naujoji Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. „Tikram kultūros ir meno žmogui save įvertinti yra labai sunku, nes jis stengiasi būti kiek atokiau, nekonkuruoti su kitais, nesiekia įvertinimų, jis tiesiog dirba kūrybinį darbą, kuris dažnai būna nepastebėtas ir neįvertintas. Man ypatingai džiugu, kad pradėdama dirbti kultūros ministre galiu pasveikinti kultūros ir meno šviesos nešėjus", - sveikindama premijų laureatus sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Varėnos kultūros centro dailės studijos „Kadagys", įkurtos 1981 metais, vadovas mokytojas Algirdas Juškevičius savo darbais ir veikla tikrai įrodė, jog yra vertas šios premijos. Per trisdešimt penkerius pedagoginio ir kūrybinio darbo metus jis drožybos amato mokė daugiau nei keturis šimtus jaunuolių. Kai kurie jo auklėtiniai, pasirinkę profesijas, susietas su daile ir medžiu, dabar tęsia mokytojo darbus. Pastaraisiais metais A. Juškevičiaus parengti drožėjai sėkmingai dalyvauja respublikiniame moksleivių meninės kūrybos konkurse „Sidabro vainikėlis": Edvinas Jančiauskas tapo laureatu 2013 ir 2015 metais, o broliai Lukas Malašauskas ir Domas Malašauskas - šiemet. Algirdas Juškevičius nuolat rengia projektus, skirtus jaunimui lavinti etninės kultūros, liaudies tradicijų ir istorinio paveldo srityse. 2015 metais studijos vadovas parengė ir sėkmingai įvykdė projektą „Sakralinė skulptūra jaunose rankose", kurio metu dvylika moksleivių pagamino po šventojo skulptūrą ir susipažino su kryždirbystės pagrindais. 2016 metais Algirdas Juškevičius įvykdė projektą „Žaislininkystės dienos Varėnoje", kurio metu penki moksleiviai ir penki suaugę asmenys gilinosi į senuosius medinius žaislus, mokėsi juos gaminti, surengė keletą parodų, dabar moko gaminti žaislus kitus. Anksčiau yra vykdyti jaunimo edukacijos projektai, skirti titnago apdirbimui ir tradicinei drožybai. 2017-iesiems metams A.J uškevičius yra parengęs naują projektą „Senųjų medinių indų sugrįžimas", skirtą vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui. Rengdamas projektus, Algirdas Juškevičius studijuoja istorinius šaltinius, amato subtilybes ir visa tai perteikia jaunimui dailės studijoje bei daugelyje amato demonstravimų bei edukacinių užsiėmimų, kuriuos jis veda istoriniuose festivaliuose ir šventėse įvairiose Lietuvos vietovėse. Per paskutinius du metus meistras amatą pristatė trisdešimtyje renginių, kuriuose jaunimas galėjo pasigaminti laivelį iš pušies žievės, burzgulį, skraiduką, kalaviją, grybuką, paukštelį, šaukštą, mentelę ar kitą drožinį. Mokytojas mielai dalijasi sukaupta patirtimi, konsultuoja visus pageidaujančius. Pastaruoju metu Algirdas Juškevičius daugiausia dėmesio skiria žaislininkystės amato vystymui, nes ši sritis ypatingai domina ir lavina jaunus asmenis, suteikia daug gerų emocijų ir skatina domėtis istorija bei amato paslaptimis.

kadagys premija M

Daugiau nuotraukų


Sausakimšos salės ir audringos ovacijos

Gruodžio 8 d. 18.00 val. Varėnos kultūros scenoje drauge su Šviesų teatro šou vyko, į sceną sugrįžusios, Irmos Jurgelevičiūtės koncertas. Skambėjo senos, visiems gerai žinomos ir naujos atlikėjos dainos, žiūrovai drauge dainavo, fotografavosi.
Gruodžio 27 d. 18.00 val. Vykęs premjerinis Tarptautinis projektas – miuziklas „Čigonų princesė“ (GIPSY PRINCESS SHOW) sulaukė didelio dėmesio, nes pasižiūrėti šio puikaus reginio sugūžėjo sausakimša salė. Jame buvo galima išgirsti rusiškai, čigoniškai, ispaniškai ir žinoma, lietuviškai atliekamų dainų, pamatyti įvairių šokių, pasiklausyti gyvai atliekamos muzikos bei pasigrožėti kostiumų įvairumu! Abejonių nepalikęs pasirodymas, buvo išlydėtas gausiomis ovacijomis.

gipsy princess M


Varėnoje nuskambėjo konkurso „Bendruomeniškiausia seniūnija“ baigiamoji šventė

Varėnos kultūros centre nuskambėjo šventės-konkurso „Bendruomeniškiausia seniūnija" baigiamasis renginys. Šventės metu stipriausios konkurso dalyvės - Kaniavos, Matuizų ir Merkinės seniūnijos - varžėsi dėl bendruomeniškiausios seniūnijos titulo. Įspūdingos meninės programos, kuriose vieni už kitus gražiau koncertavo maži ir dideli, gausus kulinarinis paveldas, kurį paruošė ir pristatė šauniausios seniūnijų šeimininkės, dar kartą paliudijo apie mūsų krašto žmonių begalinį kūrybiškumą, išmoningumą, bendrystę ir dzūkiškų tradicijų puoselėjimą. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta padėkojo visiems šiame konkurse dalyvavusiems ir su dideliu pasišventimu dirbusiems žmonėms, kurie įdėjo daug pastangų ir darbo - seniūnijoms, bendruomenėms, kultūros, švietimo įstaigoms, seniūnijos teritorijoje veikiančioms organizacijoms, kūrėjams ir geriausioms šeimininkėms, organizavusiems turiningas parodas, išradingas menines programas, gausų kulinarinį paveldą ir bendruomenių veiklą. Renginio metu apdovanotos ne tik „Bendruomeniškiausios seniūnijos" konkurso laureatės, bet ir gražiausių Varėnos krašto sodybų šeimininkai, gražiausiai savo aplinką besitvarkantys daugiabučių namų gyventojai ir įstaigų vadovai bei aktyviausios bendruomenės. Varėnos rajono savivaldybė, pažymėdama Vietos bendruomenių metus, šiais metais organizavo „Bendruomeniškiausios seniūnijos" konkursą, kurio tikslas buvo nustatyti ir įvertinti geriausiai bendruomenių veiklą bei bendruomeniškumo tradicijas puoselėjančias seniūnijas, taip pat skatinti seniūnijas prisidėti prie darnios vietos bendruomenių veiklos didinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir stiprinant bendruomenių dalyvavimą vietos savivaldoje, gerinant viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą, ugdyti vietos žmonių sąmoningumą, pilietiškumą, veiklumą ir atsakomybę už vietos bendruomeniškumo tradicijų puoselėjimą ir sklaidą. Spalio-gruodžio mėnesiais šio konkurso šventiniai renginiai vyko Varėnos rajono seniūnijose, kuriuose aktyviai dalyvavo jose veikiančios bendruomenės, kultūros, švietimo įstaigos, visuomeninės organizacijos, kitos seniūnijos teritorijoje veikiančios organizacijos, kūrėjai ir geriausios šeimininkės. Švenčių metu buvo organizuotos turiningos parodos, pristatytos išradingos meninės programos, gausus kulinarinis paveldas ir bendruomenių veikla. Komisijos pirmininkas, mero patarėjas Jonas Kleponis sakė, kad kiekvienas kraštas buvo išskirtinis, savitas, ir komisijai buvo sudėtinga užduotis išrinkti geriausius. Baigiamajame renginyje I vietą laimėjo ir bendruomeniškiausia seniūnija tapo Matuizų seniūnija, antroji vieta atiteko Merkinės seniūnijai, o Kaniavos seniūnija užėmė trečiąją vietą. Šventės metu buvo apdovanoti gražiausiai savo aplinką tvarkantys rajono gyventojai ir įmonių vadovai. Padėkas ir prizus jiems įteikė Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta bei komisijai išrenkant gražiausias sodybas ir daugiabučių namų bei įmonių aplinką vadovavusi savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė. Varėnos miesto sodybų kategorijoje I vietą laimėjo Danguolė ir Kęstutis Jurgelioniai bei Onutė ir Valdas Daškevičiai. II vietą - Laima ir Kęstutis Budėnai bei Danutė ir Stasys Kėriai, III vietą - Sandra Bučinskienė, Ona ir Petras Lasioniai, Laima ir Juozas Levutos bei Ona ir Alvydas Naujaliai. Kaimo sodybų kategorijoje I vietą laimėjo Veronika ir Vytas Radžiai bei Alvydas Žabolis. II vietą - Elena ir Sigitas Miškiniai bei Živilė ir Gintaras Tamuliai. III vietą - Danutė ir Zenonas Bekinčiai, Irena ir Mindaugas Matuizos bei Onutė ir Algis Miškiniai. Miesto daugiabučių namų teritorijų kategorijoje I vietą laimėjo Dzūkų gatvės 19 namo gyventoja Rūta Morkūnienė, II vietą - J. Basanavičiaus gatvės 18 namo aplinką pavyzdingai prižiūrinti Renata Pigagienė, III vietą - M.K. Čiurlionio gatvės 55 namo gyventojai Teresė ir Alfonsas Averkos. Kaimo daugiabučių namų teritorijų kategorijos laureatais tapo Merkinės miestelio Vilniaus gatvės 50 ir 52 namų gyventojai bei Matuizų kaimo Kalno gatvės 31 namo gyventoja Eugenija Stankevičienė. Įstaigų ir įmonių kategorijoje I vieta atiteko UAB „Varėnos ritualinės paslaugos", II vieta - Varėnos socialinių paslaugų centrui, II vieta - Varėnos kultūros centrui. Internetu balsavę gyventojai gražiausia sodyba išrinko Onos ir Petro Lasionių bei Laimos ir Juozo Levutų sodybą. Jiems įteiktas specialus prizas. Varėnos kultūros centro fojė tądien veikė gražiausių sodybų nuotraukų paroda. Šventės metu apdovanotos aktyviausios bendruomenės: už investicinės aplinkos gerinimą apdovanota Panočių bendruomenė, už pozityvius pokyčius ir paveldo išsaugojimą - Zervynų kaimo bendrija, už efektyvią veiklą įgyvendinant bendruomenės iniciatyvas - Merkinės miestelio bendruomenė. Meras Algis Kašėta padėkas įteikė Marcinkonių kaimo bendruomenės pirmininkei Rimutei Avižinienei, Valkininkų bendruomenės pirmininkei Danutei Blažulionienei, Sarapiniškių kaimo bendruomenės pirmininkei Mildai Balkuvienei, Matuizų kaimo bendruomenės pirmininkei Oksanai Sereičikienei, Dubičių krašto bendruomenės pirmininkei Reginai Lukoševičienei ir Krokšlio kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Jazepčikui. Varėnos rajono savivaldybės organizuotas konkursas „Bendruomeniškiausia seniūnija" visą Varėnos kraštą tarsi sujungė į vieną didelę šeimą, kurioje kiekvienas nuoširdžiai ir kūrybiškai dirbdamas savo darbą, gražindamas bei puoselėdamas savo gyvenamąją aplinką, puošia mūsų gražų Varėnos kraštą.

konkursas varena M

Daugiau nuotraukų


Varėnoje sužibo Kalėdų eglutė

Varėnoje šventišką Kalėdų laukimo dvasią paskleidė nuotaikinga Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Šiemet žaliaskarė įvairiausiomis spalvomis sužibo miesto aikštėje prie savivaldybės. Visus susirinkusius su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis pasveikino, gražių, šiltų, jaukių Šv. Kalėdų linkėjo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. „Dėkoju visiems, kurie savo mažais ir dideliais darbais puošėte Varėnos kraštą ir kūrėte gerą nuotaiką ištisus metus. Linkiu visiems būti sveikiems, linksmiems ir laimingiems!". Meras varėniškiams paskelbė ilgai lauktą ir labia džiugią žinią - sausio 6-ąją, Trijų Karalių dieną, Varėnoje bus atidarytas baseinas. Meras įteikė padėkas Nijolei ir Algiui Seiliams iš Andriūnų kaimo, kurie Varėnos miestui padovanojo puošnią beveik keturiolikos metrų eglę, taip pat pargabenti ir pastatyti šią kalėdinę puošmeną padėjusių VĮ „Alytaus regiono keliai", UAB „Varėnos statyba" ir „Varėnos aplinkotvarkos grupė" vadovams.
Kadangi Varėnoje šventės metu pliaupė lietus, tad Kalėdų senelis su rogėmis ar slidėmis atvažiuoti negalėjo. Šiais metais jis buvo kaip niekad išradingas - nusileido lynu nuo šalia esančio prekybos centro „Maksima" stogo. Meras Algis Kašėta drauge su Kalėdų seneliu bei visais šventės dalyviais įžiebė Kalėdų eglutę. Kalėdų senelis mažuosius apdalino saldainiais. Šventės dalyvių laukė nuostabi koncertinė programa, kurią dovanojo Varėnos moksleivių kūrybos centro vokalinė grupė, vaikų pramoginės dainos choras „Bruknelė" ir merginų grupė „HIT", Milda Miknevičiūtė bei kiti atlikėjai. Šventės pabaigoje Varėnos padangę įvairiausiomis spalvomis nušvietė kaip niekad įspūdingi šventiniai fejerverkai!

iziebimas M

Daugiau nuotraukų

 


Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016