Vasaris

Užgavėnių šventė 

Kabeliuose, Užgavėnių rytą skaisčiai nušvitusi saulė ir sušilęs oras sukvietė kabeliškius į lauką triukšmingai palydėti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Stipriam vėjui taršant garbanas dalyviai šoko Užgavėnių ratelius, žaidė žaidimus, garsiai traukė dainas, kad tik žiema greičiau pasišalintų ir ateitų taip visų laukiamas pavasaris. Prisitriukšmavę ir gardžių valgių prisiragavę dalyviai lauže supleškino Morę – nelabąją, įsipykusią žiemos dvasią. Teateinie greičiau pavasaris!

kabeliai

Užgavėnės Gudžiuose. Užgavėnes švęsti pradėjo mažieji. Persirengę raganaitėm, ožiais, velniais, jie apkeliavo biblioteką, medpunktą, kultūros namus, parduotuves. Po to degino Morę, žaidė įvairius ratelius. Po pietų jaunosios šeimininkės maišė ir kepė blynus, vaišino visus norinčius jų paragauti. Vakare švęsti susirinko suaugusieji. Buvo organizuotas skaniausių blynų konkursas. Nugalėtojui Vidui Ščiglinskui įteiktas prizas – keptuvė. Susirinkusieji dar ilgai linksminosi vakaronėje.

uzgavenes gudziuose

Užgavėnės Kriviliuose: „Užgavėnės – paskutinė mėsėdžio diena, žiemos palydų, žiemos išvarymo šventė. Sakoma, kad jei per Užgavėnes gerai pavalgysi, per visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus. Tai labai svarbu kaimo žmogui, nes su pavasariu prasidės begalės darbų . Žiema su pavasariu besigrumdama ir lietų atnešė.“ Seniau sakydavo, jei Užgavėnių dieną sulauki kritulių – tais metai gerai augs javai. Nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Per Užgavėnes mergaičių suskinamos vyšnių šakelės pamerkiamos į vandenį. Tos, kurios šakelės iki Velykų pražįsta, greitai ištekės. Sotinomės šaunių gaspadinių Ramutės Sukackienės ir Aldutės Stanulienės paruoštais valgiais. Jų virtos žuvienės ir blynų visiems užteko. Jėgas bandė kelmo metimo, giros kilnojimo, šokinėjimo, kepurės mėtymo , mįslių mynimo rungtyse. ,,Daktaras‘‘ Kęstas Varanavičius su slaugytojų būriu visiems gerų vaistų sutaisė, kad visus metus sveiki būtų. Tie kurie patingėjo , te pasigaili, nes per Užgavėnes būtina pasikieminėti.

uzgaven

Matuizose Užgavėnės buvo švenčiamos tradiciškai, triukšmingai ir sočiai! Skaniais blynais ir žolelių arbata vaišinosi visas kaimas. Gausų būrį persirengėlių: čigonus, nuotaką ir jaunikį, Gydytoją ir seseles, lašininį ir kanapinį papuoštas žirgas traukdamas vežimų, vežiojo po Matuizų apylinkes. Mokyklos patys mažiausieji šoko įvairius ratelius, dainavo, vaišinosi tradiciniais užgavėnių blynais, kuriuos nuo ankstaus ryto kepė gaspadinės.

17016447 955748864560246 1789186242 o

Į Vilkiautinio kultūros centrą rinkosi „čigonkaitės“, „žydeliai“, „ubagai“, „ žiema“, atšuoliavo „pavasaris“ ir aišku „lašininis „ su „kanapiniu“. O į juos pažiūrėti, jų pasiklausyti, skanių blynų paragauti ir žiemą išvaryti rinkosi kaimo gyventojai.Susirinkusius pasveikino Žiema ir Pavasaris. Abu truputėlį pasipyko, o vėliau kvietė visus pažaisti, prisiminti Užgavėnių prietarus , burtus, oracijas, išbandyti jėgas kovų ringe. Visiems smagiai pasibuvus, į salę įsiveržė Lašininis, o jam iš paskos - Kanapinis. Ir vėl kova tęsėsi, bet neilgai. Kanapinis nugalėjo. Tada visi apsižiūrėjo, kad dar Žiema aplink sukinėjas ir šoko ją varyti. Žiema skuodė neatsisukdama. Na ir likus paskutiniam darbui – visų blogybių blogybės Morės sudeginimui – visi išgužėjo į kiemą prie laužo. Tiesa, tai buvo ne paskutinis darbas. Dar reikėjo suvalgyti šeimininkių prikeptus blynus. Visi iki soties prisivalgę skirstėsi į namus laukti pavasario.

uzgav


Pažymėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Kriviliuose Vyko Sporto šventė. Sugiedojus himną prasidėjo krepšinio turnyras. Dalyvavo 5 komandos: Perlojos, Senosios Varėnos, Panočių ir 2 Krivilių komandos.
Po įnirtingos 4 val. kovos laimėjo Senosios Varėnos komanda, kuriai sporto metodistas Zigmas Nedzveckas įteikė taurę ir medalius. Antrą ir trečią vietas laimėjo Krivilių komandos. Jos apdovanotos medaliais.
Dėkingi teisėjui Deiviui Janulevičiui ir ūkininkui Vytui Ramaškai už paramą kamuoliui.

sporto2

Marcinkonių kultūros centre, pasipuošusiame trispalvėmis, vyko minėjimas – koncertas. Jaukioje salėje susirinko marcinkoniškiai, svečiai ir visi kartu pradėjo minėjimą Tautine giesme. Renginyje koncertavo Marcinkonių etnografinis ansamblis, Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška visus pasveikino su švente. Tylos minute pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę. Gražiai nuskambėjo jaunimo atliekama daina „Jie nebuvo Dievai“, kurią paskyrė visiems tremtiniams, praleidusiems gražiausius savo gyvenimo metus Sibiro platybėse. Toliau koncertą tęsė svečiai iš Vilniaus – tai Vilniaus karininkų Ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ , vadovė Laima Purlienė. Jie atliko patriotinių dainų programą, kartu dainavo visi žiūrovai. Po koncerto visus pakvietėme į bendruomenės namus į vakaronę, kur visų laukė dzūkiškos vaišės. Dar ilgai dainavom dainas, šokom ratelius. Smagu kartu pabūti, pabendrauti tokią nuostabią dieną.

vasario16

Merkinėje minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Po Šv. Mišių Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas su jaunimu sveikino visus su švente, dalino Lietuvos valstybės vėliavėles ir kvietė į koncertą Merkinės kultūros centre. Vasario 16-osios proga Merkinėje koncertavo Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, meno vadovas ir dirigentas Jurijus Kalcas, koncertmeisterė Jūratė Kaminskienė bei Vilniaus mokytojų namų moterų romansų ansamblis „Juodoji rožė“, meno vadovas Aleksandras Vasiliauskas. Po koncerto vyko šventinės tinklinio varžybos V. Krėvės gimnazijoje, dalyvavo šešios komandos.

vasario16 7

Panaros kultūros centre vyko popietė „Amžinoji Laisvės šventė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginį organizavo bibliotekininkė Nijolė Česnulevičienė ir Varėnos KC Panaros filialo direktorė Onutė Bubnelienė. Popietę pradėjome Lietuvos himnu. Istorijos mokytojas Kęstutis Gudelionis papasakojo, kad šiais metais Lietuva mini 99-ąsias valstybės atkūrimo metines. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba, pirmininkaujant Jonui Basanavičiui, remdamasi pripažinta tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę ir drąsiai priėmė ateities iššūkį sukurti stiprią, nepriklausomą, gerovės valstybę kiekvienam. 1918 m. vasario 16-osios dienos Nepriklausomybės Aktas pasauliui skelbė ne naujos valstybės įkūrimą, bet senosios valstybės atkūrimą, kuri siekia Mindaugo laikus, turi savo istoriją ir gilias tradicijas. Panaros etnografinis ansamblis atliko dainą apie laisvą Lietuvą. Panaros filialo vaikų etnografinis būrelis parodė savo programą. Šventė tęsėsi prie arbatos puodelio, dar ilgai skambėjo dainos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

panara

Vasario 16 – oji ir gimtosios kalbos diena Gudžiuose. Renginiu ,,Laisvė ir nepriklausomybė – niekuo nepakeičiamos vertybės“ buvo paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo ir gimtosios kalbos diena. Po darniai visų dalyvių sugiedoto Lietuvos himno ikimokyklinukai, mokiniai ir suaugusieji deklamavo eiles, dainavo dainas apie savo gimtinę. Ypač gražiai nuskambėjo Kamilės Jarusevičiūtės ir Idos Asakavičiūtės atliekamos dainos. Po to vyresnieji gavo įvairių literatūrinių užduočių. Geriausiai jas atlikti sekėsi Marytei Jarmalavičienei.

vasario 16 gudziai

Valkininkuose buvo paminėtos vasario 16-osios ir gimtosios kalbos dienos. Šias dvi svarbias datas valkininkiečiai minėjo renginyje „Kalbos kultūra – žmogaus sielos veidrodis“, kurį organizavo Valkininkų kultūros centro direktorė Jolanta Molienė ir bibliotekininkė Aurelija Blažulionienė. Visi atvykę į minėjimą buvo sutinkami su karšta arbata bei raginimu parašyti linkėjimą Lietuvai. Renginio pradžioje vedantieji Gerda ir Laurynas kvietė visus susirinkusius, giedant Lietuvos Respublikos himną, apmąstyti minčių ir žodžių gilią prasmę. Sugiedojus „Tautišką giesmę“ sveikinimo žodį tarė Valkininkų klebonas Bronius Krakevičius ir seniūnė Kristina Žundienė. Eiles deklamavo Valkininkų gimnazijos moksleiviai Matas ir Gabrielius, dzūkišką pasaką sekė Monika. Šventinę nuotaiką styginiais instrumentais, akordeonais, birbynėmis, skrabalais, fortepionu kūrė Trakų menų mokyklos auklėtiniai ir jų mokytojai: Kastytis ir Rasa Mikiškos, Jovita Tumasonienė, Ieva Tijūnėlienė, Valkininkų moterų ansamblis „Santaka“ (vadovė Aldona Japertienė).

16776251 10208618022390321 416748661 o

Vydenių kultūros centre buvo surengta popietė Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vaikai piešė piešinius „Mano Lietuva“. Buvo giedamas Lietuvos himnas. Vaikai deklamavo eilėraščius.

vydeniai 2017 02

Vilkiautinio kaimo bendruomenė rinkosi į šventę „ Lietuva, kai aš Tave tariu“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šventės dalyvius pasitiko tautiniais kostiumais pasipuošę centro kolektyvai. Visi kartu prisiminėme mūsų tėvynės istoriją, svarbiausius įvykius, svarbius žmones. Skambėjo gražiausios dainos ir žodžiai skirti mūsų tėvynei, mūsų gimtajai kalbai. Po oficialios dalies vaišinomės gimtadienio tortu, arbata. Visi kartu dainavome patriotines dainas, dalijomės prisiminimais, diskutavome apie šiandienos Lietuvą.

vilkiautinis 2017 02

 

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016