Gegužė

Matuiziškiai mėgėjų teatrų festivaly „Tiltai 2017“

Matuizų teatras „Giraitė“ ir folkloro ansamblis „Verbena“ dalyvavo tradiciniame XVI-ajame teatrų festivalyje „TILTAI 2017''. Festivalio šūkis - „Teatras ateina pas žiūrovus''. Per tris festivalio dienas buvo parodyta 16 mėgėjiškų teatro kolektyvų vaidinimų įvairiose Panevėžio rajono erdvėse-kaimo bendruomenių centruose, klojime. Matuizų teatras „Giraitė“ pasirodė Pakaušių kaimo P. Dilio Kalvės - malūno klojimo teatre, suvaidino nuotaikingą A. Kazragio komediją „Tuščia kertė širdyje“, folkloro ansamblis „Verbena“ savo dzūkiškomis dainomis džiugino žiūrovus pertraukų metu.

verbena Tiltai 30


Motinos dienos minėjimas rajono Kultūros centruose

Vilkiautinio kultūros centre gegužės 7 d. vyko šventė „Gražiausi žodžiai, mama, Tau...“. Programoje gražiausius žodžius savo mamytėms išsakė Liškiavos daugiafunkcio centro lankytojai. Meile ir nuoširdumu kupinos skambėjo Vilkiautinio kultūros centro moterų kolektyvo atliekamos dainos. Savo smagius šokius mamoms skyrė ritminių šokių būrelis „Žvaigždutės“. Sulaukėme svečių. Merkinės kultūros centro teatro kolektyvas parodė spektaklį „Provincijos aistros“(vad. Laima Jakštienė).

DSC 0246 50

Daugiau nuotraukų

Perlojoje pirmasis gegužės sekmadienis - ypatingas. Visi skuba sveikinti Motiną, brangiausią žmogų pasaulyje. Perlojos kultūros centre vyko šventinis koncertas ,,Tau Mamyte". Gražiausius posmus ir dainas mamytėms skyrė vaikučiai. Ne vieną ašarą nubraukė mamos ir močiutės klausydamos vokalinio ansamblio dainuojamų dainų apie mamą. Po koncerto vaikučiai apdovanojo visas mamas, močiutes pirmomis pavasario gėlėmis.

20170506 140618 33

Daugiau nuotraukų

Kibyšių kultūros centre vyko Elenos Rutkauskienės piešinių paroda ir šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai. Garbaus 86 metų amžiaus močiutė Elena Rutkauskienė iš Jonionių kaimo po sudėtingos glaukomos operacijos dalinai sugražintas gyvenimo spalvas įamžina piešiniuose. Kibyšių kultūros centre per Motinos dieną (simboliška ir labai prasminga) buvo surengta pirmoji senolės-dailininkės darbų paroda. Eksponuota virš 100 autorės piešinių. Toliau visoms šventėje dalyvavusioms mamoms koncertavo Kibyšių kultūros centro kolektyvai: vokalinis ansamblis, kapela „Senas sodžius“, vokalinis duetas, eilėraštukus deklamavo vaikai, M. K. Čiurlionio kūrinius pianinu grojo Saulė Prieskienytė.

20170507 142032 33

Daugiau nuotraukų

Vydeniuose gegužės 6-ąją sukvietėme mamas į popietę „Tau mamyte“. Vaikai mamoms deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko. Kiekviena mama gavo vaikų paruoštas atminimo dovanėles.

kyb

Žilinuose gegužės 5 d. vyko jauki, šilta ir nuoširdi šventė, skirta Motinos dienai paminėti. Šventė buvo kiek netradicinė ir prasidėjo kultūros darbuotojų sukurtu filmuku „Vaikų mintys apie mamą“. Šventę tęsė mergaičių atliekama daina, skirta visoms mamoms ir močiutėms. Šventės metu šoko, dainavo ir eiles skaitė Žilinų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo nariai. Gražią pasaką pasekė daugiavaikė, laiminga mama Rimutė Kondratavičienė. Šventė baigėsi šiltu visų dalyvių bendravimu prie kvapnios kavos puoduko.

DSC 0829 13

Panaros kultūros centre gegužės 5 dieną vyko popietė „Ryto saulės palaima iš motulės delnų“, skirta Motinos dienai, kurią organizavo Panaros kultūros centro ir bibliotekos darbuotojos.
Šią dieną visi skuba pasveikinti taip mylimas ir branginamas mamas. Vien kvapniausi žiedai, skambiausi žodžiai, gražiausios eilės tądien būna skirtos mamoms. Į renginį buvo pakviestos mamos, močiutės ir vaikai. Vaikai iš visos širdies pasakė savo mamytėms, kaip jas myli. Visos šventinės popietės metu nuoširdžiai skambėjo dainelės, taip pat eilėraščių posmai. Gėlių puokšteles vaikai įteikė su didžiausia meile. Vaikai piešė piešinius ir įteikė mamytėms. Šventė sukėlė daug teigiamų emocijų kiekvieno dalyvio širdyje. 

20170506 130515 50

Kabeliuose pirmą gegužės sekmadienį vyko renginys, skirtas Motinos dienai. Susirinkusios mamos ir močiutės buvo pasveikintos gėlių žiedais. Gražiausi žodžiai, eilės ir dainos skambėjo iš vaikų lūpų brangiausioms mamytėms, kurios renginio eigoje prisijungė ir dainavo kartu su vaikais. Kad mamos nesigraudintų, girdėdamos pačius gražiausius, joms skirtus žodžius, buvo žaidžiami linksmi žaidimai, kur varžėsi vaikai su mamomis. Renginio pabaigoje visi susėdę už bendro stalo vaišinosi mamų keptais pyragais.

20170507 1607141 50

 Daugiau nuotraukų

Gudžiuose šventė prasidėjo kaimo koplyčioje, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už motinas. Po to visi susirinko į kultūros centro salę. Čia vyko koncertas „Vienintele tu mano“. Savo eilėraštukus ir daineles mamytėms skyrė ikimokyklinukai, vadovaujami mokytojos Marytės Jarmalavičienės. Koncertavo folkloro ansamblis, moterų šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis. Grojo akordeonistas Domantas Taukinaitis, dainavo Kamilė Jarusevičiūtė, Ida Asakavičiūtė. Veikė rankdarbių paroda ,,Darbščios mamos rankos“. Nuoširdus ačiū visiems, padėjusiems organizuoti šventę bei dalyvavusiems joje.

gudziai 2017 mamos diena
Daugiau nuotraukų

Gegužės 5 d. Merkinės kultūros centre vyko motinos dienai skirtas koncertas „Žibuoklėm pražydo šilelio šlaitai...". Koncerte dalyvavo merginų šokių kolektyvas "Versmė" (vad. Jurgita Keršienė), Merkinės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis (vad. Laimutė Jakštienė), V. Krėvės gimnazijos mažųjų teatras "Pelėdžiukas" (vad. Zita Kulakauskienė), J. Čiurlionytės Merkinės skyriaus jaunių ansamblis (vad. Kęstutis Breidokas) ir jaunasis akordionistas Žilvinas Jonytis (vad. Darius Bachovas), Alytaus miesto senjorų klubas "Pavakarys" (vad. Regina ir Alvydas Tamašauskai). Nuotraukos Ričerdo Sinkevičiaus.

merkine 2017 motinos diena

Daugiau nuotraukų

Gegužės pirmą sekmadienį-Motinos dieną, tradiciškai šventėme Matuizų kultūros centre. Savo dainas, eiles, šokius ir pačius gražiausius žodžius visoms mamoms, močiutėms dovanojo patys mažiausieji priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, 1-4 klasių mokiniai, gitaristų, linijinių šokių būreliai, jaunučių tautinių šokių kolektyvas, vaikų folkloro ansamblis „Verbenėlė“, mergaičių ir merginų vokalinės grupės, solistės Evelina ir Gabrielė, renginį vedė Odeta Makarevičiūtė ir Evelina Graževičiūtė. Nuoširdūs ačiū visiems rengusiems Motinos dienos koncertą Matuizų kaimo bendruomenei.

matuizos 2017 mamytes

Daugiau nuotraukų

VĖL PRAŽYDO ALYVOS

Gegužės 20 dieną Panaros kultūros centre vyko, jau tradicine tapusi, kaimo bendruomenės šventė „Vėl pražydo alyvos“. Į ją atvyko daug kaimo bendruomenės žmonių, savivaldybės atstovai – mero patarėjas Jonas Kleponis, Merkinės seniūnas Gintas Tebėra, Varėnos KC direktorės pavaduotojas Juozas Biekša, Liškiavos parapijos klebonas Jonas Cikana, kaimyninių bendruomenių atstovai iš Merkinės ir Vilkiautinio. Pirmoji šventės dalis vyko prie Panaros kaimo kryžiaus. Onutė Marcinonienė supažindino, kuo reikšmingas krikščionims yra gegužės mėnuo. Prisiminė, kaip visais laikais šį mėnesį žmonės meldėsi garbindami Marijos vardą. Šios maldos vadinamos „Gegužinėmis pamaldomis“. Vadovaujami Klebono Jono Cikano visi pasimeldė, atlikdami gegužinėms pamaldoms skirtas maldas ir giesmes. Toliau tęsti šventę visi susirinko į kultūros namus. Gražiais žodžiais į susirinkusius kreipėsi šventės vedėja Renata. Dainavo Panaros moterų etnografinis ansamblis. Pasirodė vaikų etnokultūros grupė, vadovaujama Onutės Bubnelienės. Nuotaikingu pasirodymu susirinkusius linksmino Varėnos KC kapela „Grūda“, Vadovaujama Irmanto Čepaičio. Kalbėjo svečiai, jie sveikino visus už tęsiamas gražias tradicijas ir dėkojo O. Bubnelienei už gražų šventės paruošimą. Kalbėjęs seniūnas G. Tebėra šia proga dėkojo O. Marcinonienei už trijų kadencijų darbą seniūnaitės pareigose. Panaros kultūros centro direktorė Onutė Bubnelienė dėkojo visiems, kurie dalyvavo šventėje. O kad tokia šventė įvyko, daug gražių padėkos žodžių skyrė rėmėjams. Visi turėjo progą pasivaišinti įvairiais skanumynais, nupirktais už rėmėjų lėšas, pabendrauti, pasilinksminti.

panara geguze

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016