Politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“

Politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“ įsikūrė 1988 m. Šio ansamblio iniciatorius buvo Vytautas Gutauskas ir Jonas Tamulevičius. Į ansamblį įsijungė žmonės, kurie buvo nukentėję nuo sovietinio režimo. Per ilgus gyvavimo metus buvo atlikta daug darbų: paminklų šventinimas, partizanų pagerbimas, valstybinių švenčių paminėjimas, koncertavimas bendruomenių renginiuose. Ansamblis „Viltis“ puoselėja tai, ką paliko žuvę už laisvę žmonės – tai tremtyje, bunkeriuose, lageriuose sukurtos dainos apie Lietuvą. Repertuaras tobulinamas ir toliau įjungiant vis naujesnes dainas ir melodijas, todėl esame kviečiami į knygų pristatymus, parodų atidarymus, mokyklas, rajoninius ir respublikinius renginius. Kasmet dalyvaujame Valstybinių švenčių minėjimuose. 2018 m. lapkričio 30 dieną minėjome savo ansamblio kūrybinės veiklos 30-metį.
Dirbame nuoširdžiai ir kūrybingai Varėnos kultūros centro Kino ir parodų salių 15 kab. ketvirtadieniais nuo 10 val.

 Vadovė Gražina Kuodienė tel. +370 612 22043

Viltis 2017 M

Viltis 30Nuotr. autorius Mindaugas Černiauskas

 

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016