Renginiai

„Maišatynė 2019“

Vasario 23 d. 17 val. Pramoginis jaunimo žaidimas-konkursas „Maišatynė 2019“ Varėnos kultūros centre.

ŠVENTĖS-KONKURSO „MAIŠATYNĖ 2019“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šventė-konkursas „Maišatynė 2019“ skirtas moksleivių bei jaunimo saviraiškai skatinti, asmenybei tobulėti, ypatingiems gebėjimams atskleisti. Šventė-konkursas moko jauną žmogų dirbti komandoje, skatina jaustis atsakingam ne tik prieš save, bet ir prieš kitus. „Maišatynė 2019“ tema – pasakos.

II. TIKSLAS
2. Skatinti jaunimo edukaciją bei užimtumą, meninį ugdymą ir humoristinę kūrybą.

III. UŽDAVINIAI
3. Lavinti dalyvių meninius gebėjimus ir kompetencijas.
4. Skatinti jaunimo atvirumą, bendradarbiavimą, toleranciją, saviraišką, gebėjimą savarankiškai organizuoti komandos darbą.
5. Išrinkti šauniausiai pasirodžiusius atlikėjus.

IV. RENGINIO DALYVIAI
6. Varėnos rajono mokyklų, gimnazijų moksleiviai, kultūros centro filialų jaunimo komandos, miesto ir miestelių jaunimas iki 29 metų, kitų miestų jaunimas bei moksleiviai.
7. Konkurso dalyviai skirstomi į komandas. Komandą sudaro ne daugiau kaip 8 dalyviai ir vadovas.

V. RENGINIO ORGANIZAVIMAS
8. „Maišatynė 2019“ vyks Varėnos kultūros centre vasario 23 d.:
8. 1. Komandos registruojasi iki vasario 4 d. el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.. Būtina nurodyti komandos pavadinimą, šūkį, komandos narių bei vadovo vardus ir pavardes ir pateikti komandos nuotrauką.
8. 2. Kiekviena komanda turi teisę į ne daugiau kaip tris repeticijas Varėnos kultūros centro scenoje. Repeticijų laikas turi būti iš anksto suderintas tel. 8 676 122 68 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
8. 3. Šventė-konkursas vyks vasario 23 d. 17 val. Komandų pasirodymus vertins specialiai konkursui sudaryta komisija.

VI. ŠVENTĖS-KONKURSO „MAIŠATYNĖ 2019“ (tema „Pasakos“) UŽDUOTYS
Tema „Pasakos“ reiškia, kad konkurso užduotys turi būti įvykdytos taip, kad atspindėtų visiems gerai žinomų liaudies arba klasikinių literatūrinių pasakų motyvus.
9. Komandų ir vadovo prisistatymas, atspindintis konkurso temą „Pasakos“ (5–7 min.).
10. Inscenizacija pasirinktos liaudies arba literatūrinės pasakos siužetą/problematiką perkėliant į šiandieną (5–7 min.).
11. Muzikinis numeris (5–7 min.).

VII. REIKALAVIMAI KOMANDŲ PASIRODYMAMS
12. Pasirinktas numeris gali būti atliekamas bet kokia kalba, stiliumi, forma ir žanrais.
13. Komandų pasirodymas neturi viršyti reglamentuoto laiko (jeigu pasirodymas trunka ilgiau negu nurodyta nuostatuose – mažinami balai).
14. Numerių negalima plagijuoti. Už plagiatą – minus 5 balai.
15. Dalyvių pasirodymas turi būti meniškas, estetiškas, korektiškas.

VIII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
16. Komandų pasirodymus vertina speciali komisija. Vertinama penkių balų sistema. Pasirodymai vertinami pagal šiuos kriterijus: idėjos originalumas, atlikimo profesionalumas, artistiškumas bei kūrybiškumas, meniškumas, sceninė kultūra, estetinis vaizdas, šmaikštumas, žaismingumas, geras humoras, išradingumas, atitikimas temai.
17. Pagrindinis prizas teks komandai surinkusiai daugiausiai komisijos balų ir geriausiai įvertintai pagal nuostatuose įvardintus kriterijus.
17. 1. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas bei prizus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Renginio „Maišatynė 2019“ iniciatorius ir organizatorius – Varėnos kultūros centras. Išsamesnė informacija tel. 8 610 74347 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

*Renginys gali būti fotografuojamas, filmuojamas, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016