Geriausias kultūros centras

Geriausias kultūros centras

Geriausi metų kultūros centrai Varėnos rajone

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Konkurse premijoms gauti kasmet dalyvauja įvairių kategorijų kultūros centrai. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus.

„Geriausio metų kultūros centro“ Nuostatai

2013 metais Gudžių filialui (direktorė Marytė Didikienė) suteiktas geriausio kultūros centro vardas III kategorijoje. Fotografijos, aprašymas
2009 metais Perlojos filialui (direktorė Irena Stoškienė) suteiktas geriausio kultūros centro vardas III kategorijoje.
2008 metais Varėnos kultūros centrui (direktorė Marytė Stoškutė) suteiktas geriausio kultūros centro vardas aukščiausioje kategorijoje.
2006 metais Marcinkonių filialui (dirketorė Rimutė Avižinienė) suteiktas geriausio kultūros centro vardas II kategorijoje.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016