Kultūros centras

Varėnos kultūros centras

Varėnos rajonas – didžiausias Lietuvoje, tad ir rajono kultūriniu gyvenimu rūpinasi didelis būrys darbuotojų (apie 30 kultūros ir meno darbuotojų). Varėnos kultūros centras (VKC) turi 16 struktūrinių padalinių ir amatų centrą, kuriuose dirba 25 kultūros ir meno darbuotojai. Nuo seno centro veikla pasižymi renginių išskirtinumu. 2008 m. lankytojams duris atvėrė atnaujintos Varėnos kultūros centro patalpos. Persikėlus į modernias patalpas, centro kūrybinė veikla suaktyvėjo. Nuo to laiko daug dėmesio skiriama įvairių visuomenės grupių kokybiškam laisvalaikiui organizuoti ir bendruomenės kultūriniams poreikiams tenkinti. Varėnos kultūros centras 2008 m. pelnė geriausio kultūros centro vardą. 2015 m. atnaujintas ir VKC kino ir parodų salės pastatas. Nemaža dalis rajono kultūros centrų taip pat turi renovuotas patalpas, kuriose organizuojami renginiai, veikia meno kolektyvai. Kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką, pramoginę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, rengia kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu. Kultūros centras turi ilgametę darbo patirtį ir daug originalių idėjų, todėl aktyviai puoselėja ne tik Varėnos miesto, bet ir viso rajono kultūrinį gyvenimą. Visa tai garantuoja įdomų, kokybišką, smagų, turiningą ir naudingą Jūsų laisvalaikį. Varėnos kultūros centras atviras visiems!

 

Varėnos kultūros centras biudžetinė įstaiga, kuri:

 • organizuoja mėgėjų meno ir profesionalaus meno parodas;
 • rengia regionų kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu;
 • saugo, skleidžia ir perduoda iš kartos į kartą kultūrines ir vietos tradicijas;
 • rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu;
 • puoselėja, turtina ir saugoja krašto kultūrinį savitumą;
 • puoselėja bendrąją ir etninę kultūrą;
 • padeda susipažinti su profesionalaus meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, fotografija, kinu;
 • padeda ugdyti visokeriopą meninę saviraišką;
 • puoselėja ir skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą;
 • renka ir fiksuoja Varėnos kultūrinio gyvenimo įvykius;
 • siekia integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus;
 • rūpinasi struktūrinių teritorinių padalinių veikla;
 • rūpinasi Varėnos miesto ir rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje;
 • rūpinasi kino filmų demonstravimu;
 • teikia Neformalaus vaikų švietimo bei Kultūros paso paslaugas.
Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016