Neformalus vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas:

1. Vaikų pramoginės dainos choras „Bruknelė“, kodas 120101435
Pramoginės dainos – tai daug žanrų apimantis pavadinimas, nuo folkloro, populiarios muzikos iki džiazo standartų. Siekiama dainuoti ne tik lietuvių autorių dainas, bet ir užsienio grupių atliekamas dainas, taip praplečiant repertuarą. Gebėjimas dainuoti – viena nuostabiausių žmogaus savybių. Tai ir vienas būtiniausių jo poreikių, prieinamiausia ir demokratiškiausia, pagaliau, maloniausia visuomenės bendravimo, meninės raiškos ir estetinio pasitenkinimo forma.

Bitele

2. Valkininkų kultūros centro etnokultūros studija „Bitelė“, kodas 121300359
Programa skirta 6 – 12 metų amžiaus vaikams, besidomintiems lietuvių liaudies šokių menu. Šie šokiai turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Žmonės nuo seno mėgo žaidimus ir ratelius. Vaikai yra supažindinami ir mokomi lietuvių liaudies folklorinių šokių. Skatinant etninių tradicijų išsaugojimą, besimokantys supažindinami su folklorinių šokių istorija, žingsniais, technika, tradicijomis. Šokius šoka mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.

Verbenele low

3. Matuizų kultūros centro vaikų folkloras „Verbenėlė“, kodas 121300312
Lietuvių liaudis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Liaudies kūryba yra nacionalinio savitumo išlaikymo prielaida, ji kupina liaudies išminties, fantazijos, joje pasireiškia vaizdinis mąstymas. Žmonės nuo seno mėgo dainas žaidimus ir ratelius. Liaudies mene keliamos, propaguojamos dvasinės vertybės yra visada aktualios ugdant jauną žmogų, jo asmenybę. Vaikai yra supažindinami ir mokomi mūsų senolių papročių, žaidimų, dainų. Taip pat susipažindinami su folkloro istorija, dainomis, rateliais, gamtos, gyvūnų ir paukščių pamėgdžiojimais. Vaikai dalyvauja mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose, edukaciniuose renginiuose, puoselėja senelių ir prosenelių dainas, tradicijas, papročius.

 Mozaika2LOW Mozaika LOW
Mozaika2
 Mozaika

4. Matuizų kultūros centro „Šokių mozaika“ kodas 120300914

„Šokių mozaika“ programos tikslas – ugdyti choreografinius įgūdžius, artistiškumą, skatinti mokinių kūrybingumą, atskleisti ir lavinti įgimtus talentus, puoselėti ir skatinti mokinių organizacinius gebėjimus. Gilinti šokio patirtį vaikų, suinteresuotų šia veikla ir savanoriškai ją pasirinkusių, naudojant POP, pramoginius, folkloro, lietuvių liaudies šokių žanrus. Programa skirta 6-17 m. vaikams (skirstoma į grupes pagal amžių 6-9 m., 9-17 m.). Šokių programa – tai kelių šokio stilių derinimas, kurio pagrindas susipažinti su įvairiais šokio elementais. Užsiėmimų metu lavinama mokinių koordinacija, orientacija erdvėje, bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje. Šokant stiprėja fizinis besimokančiojo kūnas, tobulėja choreografinė atmintis ir kūrybiniai įgūdžiai. Didelis dėmesys skiriamas atlikimo technikos tobulinimui, pasirodymams, koncertinei veiklai. Ypatingas dėmesys skiriamas folkloriniams, lietuvių liaudies šokiams. Lietuvių liaudies šokis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Žmonės nuo seno mėgo žaidimus ir ratelius. Vaikai bus supažindinami ir mokomi mūsų senolių Lietuvių liaudies-tautinių šokių. Susipažins su tautinių šokių istorija, žingsniais, technika, tradicijomis. Tautinius šokius šoksime mokyklos, kultūros centro, bendruomenės renginiuose.

5. Krivilių kultūros centro ,,Krivucis‘‘ kodas 120400379
Teatras tai savita, unikali vertybė, ugdanti asmenybę visomis teatro priemonėmis, padeda prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, sudaro galimybes visapusiškai saviraiškai .Vaikai ieško galimybės išreikšti save. Scena gali tapti ta vieta, kur atsiveria nerami siela. Vaidyba, sceninė inprovizacija ugdo mąstymą, kalbos kultūrą, kūryba turtina jausmus, lavina kūną. Vaikų teatras dalyvauja kultūros centro, bendruomenės ir rajono renginiuose.

pelėdukai1 pelėdukai2 Pelėdukai 2

6. Varėnos kultūros centro vaikų dramos būrelio „Pelėdžiukai“, kodas 120400387
Būrelio metu vyksta įvairūs žaidimai, pratimai dėmesiui lavinti, susikaupimui, atliekamos muzikinės užduotys. Skaitomos pasakos, renkamos pjesės spektakliui. Užsiėmimų metu su mokiniais repetuojama, gaminamos dekoracijos. Pjesės pristatomos žiūrovams.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016