Projektai

240831090 329957465372035 8342079176071415458 n

Dzūkijos amatų mokykla: senieji žaislai 2021

 teof

Sakralinės muzikos festivalis „Su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu 2021

2021 08 20 Įjunk pozityvą ijunk pozityva projektas 2021

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinių edukacijų ciklas "Įjunk pozityvą" 2021

 merkine karaliu

KARALIŲ LIETUVA 2021

 ciulb

Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 2021

 antaniniu 2021 5 low

Daugiakultūrio sambūvio ženklai Valkininkų miestelyje 2021

senuju amatu atidarymas new low

Kūrybinių edukacijų ciklas „Senųjų amatų integracija miesto bendruomenėje“ 2021

citnagine padekos 2021 sp KOVERIS

Respublikinė kaimo teatrų šventė-konkursas "Citnaginė" J. Gaidžio premijai laimėti 2021

2021 07 30 08 01 Aritmija Merkine

Šiuolaikinio meno festivalis ,,ARiTmija" 2021

choru fest 2021 low

Chorinės muzikos festivalis "Čiurlionio keliu" 2021

dt plakatas sp 2021 09 15 low

XII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis 2021

 ...........................................................................................................................................................................

Projekto „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ pagrindinis tikslas –
modernizavus Kultūros įstaigų patalpas, pritaikius jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, išplėsti paslaugų spektrą Kultūros įstaigose, ugdant gyventojų bendruomeniškumą, socialinį, kultūrinį identitetą ir skaitmenines kompetencijas.

2018 metais vykdant šį projektą Varėnos kultūros centras įsigijo:
- Mobilią garso ir apšvietimo įrangą (profilinį prožektorių, garso kolonėlę, žemo dažnio kolonėlę, monitorinę kolonėlę, garso pultą su transportavimo dėže, judančią galvą (prožektorius), Led Bar tipo prožektorius, apšvietimo stovą T formos su dėklu, aliuminę konstrukciją mobiliam apšvietimui, kolonėlių stovą, komunikacinių laidų ir jungčių komplektą);
- Baldus (sulankstomas lauko kėdes, lauko stalus ir suolus, minkštasuolius, molbertus parodoms, ekspozicines sekcijas parodoms);
- Instrumentus (elektroninį pianiną (profesionalus), akordeoną, būgnų komplektą);
- Kondicionierius su šildymo ir šaldymo funkcija;
- Informacinį LED displėjų.
2019 metais numatyta pagal šį projektą įsigyti:
- Interaktyvų stendą;
- Nešiojamus kompiuterius su programine įranga;
- LED Projektorių;
- Bevielę sistemą „Headset“ ir „In-ear“,įgarsinimo įrenginį;
- Trifazį elektros generatorių;
- Profesionalią scenos dangą;
- Surenkamą stogo konstrukciją;
- Tentinį paviljoną;
- Garo mašiną.

2017 m. Projektas „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ (Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-0001)

Įgyvendinus projektą, Varėnos kultūros centras bus aprūpintas profesionalia apšvietimo ir garso įranga, scenos danga, kondicionieriais, visuomenės informavimo sistema, mobilia apšvietimo ir garso įranga, įranga konferencijoms, muzikos instrumentais bei naujais baldais.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2018-10-31.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

 

2016 m. VKC parengtos projektų paraiškos Lietuvos kultūros tarybai

Dalinis finansavimas skirtas 2 projektams, kurių finansuota suma sudarė 7 600 €:
„Senųjų indų sugrįžimas“ (2 600 €) ir „VIII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje“ (5 000 €). 
Bendra iš LKT prašoma suma: 20 348 €.

 

2015 m. VKC parengtos projektų paraiškos Lietuvos kultūros tarybai

Žaislininkystės dienos Varėnoje
Pagrindinis tikslas - išmokti gaminti istorinius žaislus.
Uždaviniai:
Pagilinti dalyvių teorines žinias ir praktinius įgūdžius.
Sukurti sąlygas ir aplinką žaislininkystės amatui ir meninei kūrybai.
Surengti 2 parodas (Varėnoje ir Alytuje).
Skleisti istorinės žaislininkystės žinias, mokyti jaunimą.
Aplankyti Lietuvos nacionalinį muziejų ir susipažinti su autentiškais žaislais.
Bendra projekto suma: 3 525,00 iš LKT prašoma suma: 2 625,00  Skirta 2300 €

Dokumentinio kino kūrimo ABC
Projekto tikslai ir uždaviniai:
Kino meno pagalba skatinti jaunimą rinktis prasmingas laisvalaikio leidimo formas bei lavinti kūrybiškumą.
Surengti 3 seminarus.
Jaunimą supažindinti su dokumentiniu kinu.
Suteikti jaunimui dokumentinio kino kūrimo pagrindus.
Suorganizuoti stovyklą - kūrybines kino dirbtuves.
Sukurtus dokumentinius filmus pristatyti Varėnos visuomenei.
Bendra projekto suma: 3 675,00 iš LKT prašoma suma: 2 925,00 Skirta 2000 €

Regioninis vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių festivalis „Ėglynaicis“
Tikslas: Išsaugoti laiko patikrintas ir iš kartos į kartą perduotas dzūkiškas tradicijas ir papročius.
Uždaviniai:
1. Suburti į vieną būrį Alytaus apskrities vaikų folkloro ansamblius.
2. Šiuo festivaliu skatinti naujų vaikų folkloro ansamblių atsiradimą.
3. Festivaliu užtikrinti dzūkiškų tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą.
4. Folkloro ansambliai įgaus daugiau sceninės patirties.
5. Suorganizuoti regioninį vaikų folkloro ansamblių festivalį.
Bendra projekto suma: 4 040,00 iš LKT prašoma suma: 3 220,00 Skirta 2500

Varėnos kultūros centro ir jo filialų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Projekto tikslas - didinti Varėnos kultūros centro ir jo filialų darbuotojų kvalifikaciją, didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei, skatinti darbuotojų mokymąsi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
1. Dvidešimčiai darbuotojų išklausyti pedagoginių psichologinių žinių kursą.
2. Surengti kelionę į  Latvijos (Vilaka) miesto savivaldybės kultūros skyrių bei miesto kultūros centrą, pasisemti patirties.
3. Nuvykti pasisemti patirties į geriausius Lietuvos kultūros centrus (mažiausiai 4)
4. Surengti diskusiją projekto dalyviams (aptarti įgautas žinias).
Bendra projekto suma: 9 238,00 iš LKT prašoma suma: 7 368,00 neskirtas finansavimas

„Vienaragio slėnio meno, kultūros ir istorijos sintezė Merkinėje"
Skatinti profesionalaus meno sklaidą regionuose.
Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas.
Ugdyti bendruomeniškumą.
Formuoti pozityvias nuostatas savo tautos, regiono ir etninės kultūros atžvilgiu.
Skatinti ne tik jaunimą, bet ir visas gyventojų grupes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties , domėtis savo krašto praeitimi, istorija.
Aktyvinti originalios meninės kūrybos sklaidą.
Paremti ir pristatyti kuriančius neįgaliuosius.
Amatų demonstravimo metu vaikus, jaunimą supažindinti su lietuvių liaudies tradiciniais amatais, atskleisti jų svarbą šiandieniniame gyvenime.
Bendra projekto suma: 29 250,00 iš LKT prašoma suma: 23 200,00 neskirtas finansavimas

Grybų šventė 2016, skirta Vietos bendruomenių metams
Projekto tikslas – išsaugoti ir populiarinti Dzūkijos regiono kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje.
Uždaviniai:
1. Surengti didelę, visą dieną trunkančią šventę varėniškiams ir miesto svečiams;
2. Visuomenei pristatyti vietos bendruomenes ir jų veiklą;
3. Reprezentuoti Dzūkijos kraštą Lietuvos ir užsienio mastu;
4. Supažindinti, skatinti ir populiarinti senąsias dzūkų grybavimo tradicijas;
5. Pristatyti, aktualizuoti ir puoselėti etnokultūrinį paveldą;
6. Formuoti pozityvias nuostatas savo tautos, regiono ir etninės kultūros atžvilgiu;
7. Skatinti jaunimą domėtis krašto praeitimi, istorija, etnine kultūra;
8. Aktyvinti originalios meninės kūrybos sklaidą.
9. Skatinti ir plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius;
10. Ugdyti bendruomeniškumą.
Bendra projekto suma: 33 110,00 iš LKT prašoma suma: 26 460,00 neskirtas finansavimas

VII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis Varėnoje
Projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti šviesų iškilios režisierės ir teatro pedagogės Dalios Tamulevičiūtės prisiminimą, organizuojant profesionalių teatrų festivalį bei skleidžiant profesionalų meną jos gimtajame krašte – Varėnoje.
Festivalio uždaviniai:
1. Suorganizuoti festivalį Varėnoje ir jo metu parodyti apie 20 naujausių, geriausių spektaklių.
2. Sukurti teatralizuotą festivalio atidarymo ir uždaymo programą.
3. Surengti kūrybines laboratorijas, kurių dėka rajone veikiantys suaugusiųjų ir jaunimo mėgėjų teatrai galės kelti savo meninį lygį.
4. Aktyvinti prasmingą bendruomenės kultūrinį užimtumą.
5. Ugdyti lankytojų meninį skonį ir pasirinkimą.
6. Priartinti teatrą prie žiūrovo, puoselėti profesionalios kūrybos sklaidą.
Bendra projekto suma: 39 290,00 iš LKT prašoma suma: 31 270,00 Skirta 5000 €

 

Bendra projektų suma: 122128 € iš LKT prašoma suma: 97068 € Skirta 11800 €

 

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016