Pagyvenusių žmonių mišrus choras „Varpilė“

Varėnos kultūros centro pagyvenusių žmonių  mišriam chorui „Varpilė“ 2016 m. sukaks 65 metai. Nuo 1989 m. chorui vadovauja Ramona Elena Velžienė, chorui talkina chormeisteris Kęstutis Tareila ir koncertmeisterė Laima Petruškevičienė. Tai nuolat koncertuojantis kolektyvas, kuriame dainuoja daugiau nei 30 įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonių.
Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono kultūriniuose renginiuose, kviečiamas dalyvauti ir kitų rajonų dainų šventėse, festivaliuose. Jis yra visų Respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. 1990 m. choro repertuaras pasipildė bažnytinėmis giesmėmis. 2005 m. ir 2008 m. kolektyvas suorganizavo tarptautinį chorų festivalį „Beauštanti aušrelė“, skirtą M. K. Čiurlionio gimimo metinėms paminėti.
Choras koncertavo: Pelesoje (Baltarusija), Balvų (Balvi) mieste (Latvija), Šiaurės Italijoje „Alta Pusteria“ festivalyje, Makedonijoje prie Ohrido (Ohrid) ežero ir kitur. Kolektyvo veiklą aktyvina ir praskaidrina choro dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių mišrių chorų festivaliuose. 2015 m. choras dalyvavo VIII  mišrių chorų festivalyje Rygoje. Kasmet choras atnaujina repertuarą ir supažindina visuomenę su lietuvių liaudies dainomis, užsienio kompozitorių kūriniais ir chorine bažnytine muzika. 2016 m. choras atšventė 65-ąjį savo gyvavimo jubiliejų.

Vadovė Laima Petruškevičienė tel. + 370 612 10269

varpilė

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016