Renginiai

DZŪKŲ KULTŪROS PESCIVALIS „ČIULBA ULBA“ 2021

Screen Shot 2021 04 12 at 14.02.44

DZŪKŲ KULTŪROS PESCIVALIS „ČIULBA ULBA“ 2021

Biržėlio 24–27 d.

NORINC DALYVAUC FESTIVALIN RAIKALYNGAS GALIMYBIŲ PASAS!

Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ – tai galimybė dzūkų jaunimu bei Dzūkijų mylinciem žmonėm per patircį pažįc šio krašto tradicijas, kraštovaizdį ir gamtų, prisliesc prieg Dzūkijos istorijos ir kultūros, išmėgyc savi tradiciniuosa amatuosa, žygiuosa, padainuoc ir pašokc dzūkiškai, rasc inkvėpimų kūrc acispirianc nog dzūkų kultūros.

Tai puiki proga paklausc savį, ar aš esu dzūkas? Dėl’ ko? Kų man tas raiškia?

Pescivalis kasmet keica savo vietų. Kadangi šventė skiriama konkrečiai asmenybei pažįc, tai ir rangiamas ton vietovėn, iš katros ji buvo kilusi.

Šiais metais pescivalis skiriamas Marcinkonių daininyko, tautosakos pateikėjo bei rinkėjo, knygnešio, Marcinkonių etnograpinio ansamblio inkūrėjo Juozo Averkos 110-osioms gimimo mecinėms. Kviecam jau dar suspažįc su Dėdi Juozu žūrinc specialiai sukūrtų trumpametražį dokumentinį pyl’mų!

Šiai asmenybei ir jos darbam pažįc pescivalin suplanuota specialių ranginių: akskūrsija po Marcinkonis, aplankanc jo gyvenimu svarbias vietas, arkyvinių vaizdo įrašų peržūra, paskaita apie J. Averkų ir jo veiklų, nakcinis žygis maršrutu, katruoj lenkmeciu J. Averka slapta gabendavo lietuviškų spaudų (Merkinė-Marcinkonys). Pescivalio metu bus drožamas medzinis pamynklas Juozu Averkai, katris paskucinį pescivalio dzienų bus pastacytas ir palaimytas Marcinkonių kapinėsa.

Šitan pescivalin siekiama kūrc kuo daugiau veiklų, katros intraukia ranginio dalyvius tiesioginiam dalyvavimu. Koncertų ca – labai saikyngai. Kūrdami programų sąmonyngai dzidesnį dėmesį skiram pasdainavimam, dainų mokymam, šokiam, žygiam, amatų mokymam, diskusijom. Tradicinė daina ir šokis savo natūralion aplinkon nigdi nebuvo skirci stebėc ir vercyc, scenai. Tai buvo bendruomenį jūngianci veikla, teikianci bendrumo jausmų. Būtent dėl’ to pescivalin ir kviecam dainuoc net nigdi nedainavusius, o šokc nigdi nešokusus, nes cikim, kad mūs senosios dainos ir šokiai skirci visiem. Ne stebėdamas kolekcyvus scenon, ale tapdamas bendro vyksmo dalim gali patyrc gerausas emocijas!

IŠSAMI ŠŲ METŲ PESCIVALIO PROGRAMA CA.

BILIETŲ KAINOS IR SĄLYGOS

Bilieto in visų keturų dzienų Festivalį kaina – 16 Eurų, su nuolaida – 8 Eurai.

Tebgi parduodami vienos dzienos bilietai:

25 d. bilietas – 8 Eurai, su nuolaida – 4 Eurai;

26 d. bilietas – 8 Eurai, su nuolaida – 4 Eurai;

27 d. bilietas – 8 Eurai, su nuolaida – 4 Eurai.

  • In bilieto kainų inskaičiuotas Dzūkijos nacionalinio parko lankytojo bilietas (1 Euro mokescis)

  • Vaikams iki 7 m. (imcinai) inėjimas nemokamas.

  • Nuolaida taikoma nepilnameciams bei asmenims, prieg Festivalio Vartų pateiksiantiems pensinyko arba neįgalumo pažymėjimų.

SVARBU:

  • Tam, kad šis Festivalis galėt invykc ir nekelt grėsmės visuomenės saugumu, tebgi tam, kad galėtume dzaugcis visom programon numacytom veiklom, valgyc Festivalio teritorijon, pagal’ šandien galiojancius karancino raikalavimus, norinc patekc in Ranginį, prieg Festivalio Vartų raikės pateikc galiojancį GALIMYBIŲ PASŲ (elektroninį arba spausdytų variantų). Atsakymus in dažniausai užduodamus klausimus apė Galimybių pasų galima rasc ca: https://bit.ly/3pvStdu

Bilietus galima įsigyti Varėnos kultūros centro kason ir internetu: www.tiketa.lt

Kasos darbo laikas:

I 12.00–19.00 (pietų pertrauka 15.00–15.30)

II–V 11.00–19.00 (pietų pertrauka 15.00–15.30)

VI–VII Kasa nedirba

DAUGIAU INPORMACIJOS:

Pescivalis peisbukan: https://fb.me/e/443GN8xcj

Pescivalio puslapis peisbukan: https://www.facebook.com/dzukukulturosfestivalis/

Pescivalio propilis instagraman: https://www.instagram.com/dzuku_kulturos_pescivalis/

Peraitų metų festivalio akimirkos: https://bit.ly/3xaQIFz

Trumpametražis pyl’mas apė Dėdį Juozų: https://bit.ly/3gk4PkL

ciulba ulba plakatas

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016