Renginiai

Gedimino Piekuro skulptūrų ir piešinių paroda

 Piekuro plakatas 2021 low

Apie Gedimino Piekuro piešinių ir skulptūrų parodą Erdvėje sklindantis paviršius II Gediminas Piekuras – vienas ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos skulptorių. Savo kūriniais jis yra įamžinęs daugybę reikšmingų istorinių asmenybių ir įvykių, menininko darbai tapo įsimintinais viešųjų erdvių ženklais. Tai Jono Basanavičiaus paminklas Vilniuje (2018), J. Tumo-Vaižganto paminklas Kaune (2019), skulptūriniai Jono Aleksos (2009) ir Virgilijaus Noreikos (2020) portretai Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, įspūdinga dekoratyvinė skulptūra „Banga“ Vilniaus verslo uosto teritorijoje bei daugelis kitų kūrinių, plačiai pasklidusių po visą Lietuvą. Plataus ir įvairialypio akiračio menininkui paklūsta ne tik monumentalios akmens, medžio, metalo bei laikinų medžiagų skulptūros, paliekamos ugnies ar atmosferos reiškinių valiai. Didelę G. Piekuro kūrybos dalį sudaro kamerinės kompozicijos, konceptualūs piešinio eksperimentai.
Naujausioje G. Piekuro kūrybos parodoje Erdvėje sklindantis paviršius II, eksponuojamoje Varėnos kultūros centro parodų salėje, skulptorius atskleidžia visai kitą savo meninio pasaulėvaizdžio pusę. Įdomu, kad profesionaliai
įvaldęs apibendrintą realistinę skulptūrinio portreto išraišką, G. Piekuras kartu yra ir talentingas abstrakčių formų kūrėjas. Jo darbai žiūrovui neretai prabyla subtilia metaforų, asociacijų kalba, kurią išgirsti ir suvokti padeda
intuicija, įdėmus formų, pavidalų stebėjimas. Dialogas su tokiais kūriniais tampa savotiška meditacija, atitraukiančia nuo chaotiškos, skubėjimo ir sumaišties kupinos kasdienybės.
Pasak paties menininko, skulptūroje per abstrakčią, „bedaiktę“ išraišką jam įdomu atverti naudojamos medžiagos prigimtį, stebėti, kaip jos paviršiaus sklinda tam tikra forma, kryptimi. Taip gimsta kūrinio „pasakojimas“ ir
atsiskleidžia jo esmė. Piešiniuose, kuriuos G. Piekuras kuria jau ne vieną dešimtmetį, jam taip pat svarbu nevaizduoti nieko apčiuopiamo. „Sluoksniai, dėmės, tekstūros, formų judėjimas, šviesos ir šešėlių santykiai – visa
tai man yra siužetas“, – sako skulptorius. Todėl eksponuojami piešiniai neturi pavadinimų. Įvairiais laikotarpiais sukurtus darbus sieja plokštumų erdvėje kuriamas santykis.
G. Piekuro kūrybos paroda Varėnoje pristatoma neatsitiktinai. Su Varėnos kraštu skulptorių sieja ypatingas ryšys: tai ir jo tėvų, garsiųjų lietuviškojo modernizmo dailės atstovų – Marijos Teresės Rožanskaitės (1933–2007) ir Igorio
Piekuro (1935–2006) sodyba Kuršių kaime, tebealsuojanti ypatinga meno dvasia, ir brolio, dailininko Marijaus Piekuro kūriniai, projektai, susiję su Varėnos kaimų, miestelių gamta ir žmonėmis. G. Piekuro šeimos sodyboje
Pamerkiuose, kur jis dažnai leidžia vasaras, vis įdomiau ir spalvingiau kuria jaunesnioji Piekurų karta – sūnus Mykolas, taip pat profesionalus menininkas su bendraminčiais.
2020 m. vasarą Pamerkių kaime G. Piekuras sukūrė menišką simbolį, skirtą senųjų dzūkų kaimų, įsikūrusių prie Merkio, daininykams atminti. O šių metų rugsėjį, minint 146-1sias M. K. Čiurlionio gimimo metines, Senosios
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje iškilo subtilus ir kartu kuklus G. Piekuro kūrinys – paminklas, žymintis didžiojo Lietuvos menininko gimimo vietą.

Menotyrininkė Kristina Stančienė

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016