Renginiai

DAINŲ ŠVENTĖ 2024

2

DAINŲ ŠVENTĖ SVETAINĖ

Šimtmetis yra puiki proga įsivardyti savo esmę. Ko mes siekiame ir vėl susitikdami? Ką vieni kitiems trokštame pasakyti, tardami prasmingus, bet įpareigojančius žodžius mūsų vertybės? Kiekvienas tarsi žinome, nujaučiame, kokią reikšmę šie žodžiai įgauna šiandien, kai pandemiją keičia karas, kai tūkstančiai balsų nutyla. Mūsų vertybės – gyvybė, kuri nesibaigia. Gyvybė, kurios neįmanoma nei užgniaužti, nei pamiršti, nes ji yra viena, bet mūsų visų. Tai gyvastis, kuri per amžius tęsiasi – iš žmogaus į žmogų, iš atminties – į ateitį, iš namų – į pasaulį, iš kalbos – į dainą, iš 1924-ųjų – į 2024-uosius. Lietuvoje ir visame pasaulyje kasdien kalbame apie gyvybės vertę, jos tausojimą, ekologiją – mūsų sąmoningumą neteršti, išsaugoti, taupyti. Mūsų pasirinkimą gyventi taip, kad gyvybė tęstųsi ir po mūsų. Ir ekologiją pagaliau ėmėme suvokti pagal graikišką šio žodžio prigimtį – įsiskaitėme į žodį oikos, reiškiantį namus. Taip, tai tie patys – mūsų – namai, ta pati – gyvybės – tema, kurią regime kaip šiandien esming bendrystės ženklą.
Lietuvos dainų šventės šimtmetį pasitinkame žodžiais kad giria žaliuotų, kviesdami juos suprasti ne kaip šūkį, o kaip mūsų bendruomenės tikslą. Kaip pareigą suvokti, kas ir kodėl tą girią prieš šimtmetį pasodino, ir kaip būtinybę ją išsaugoti tiems, kurie kartu su šia giria žaliuos po mūsų.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016