Gegužė (filialai)

 

VĖL PRAŽYDO ALYVOS

Gegužės 28 d. prie Panaros kultūros centro esančio kryžiaus gausiai rinkosi aplinkinių kaimų bendruomenės žmonės. Čia prasidėjo šventė „Vėl pražydo alyvos“. Vadovaujant Liškiavos parapijos klebonui Jonui Cikanai prisiminėme senąsias ir dabar tęsiamas Lietuvoje tradicijas, dzūkiškai vadinamas „majava“. Sugiedojome Marijos litaniją, giesmes garbinančias Marijos vardą.
Toliau visi susirinko į kultūros centrą. Koncertą, daina apie žydinčias alyvas ir pavasario grožį, pradėjo Panaros etnografinio ansamblio moterys su vadove Onute Marcinoniene.
Renginio vedėja Renata gražiais posmais supynė visą koncerto pynę. Dainavo dainų dainelės laureatė Roneta Saveiskytė, moterų etnografinis ansamblis, savo šokiais ir dainomis visus linksmino vaikų etnografinis ansamblis, grojo Merkinės kaimo kapela.
Šventėje dalyvavo gausus būrys svečių: mero patarėjas Jonas Kleponis, tarybos narys Juozas Baublys, Merkinės seniūnas Gintas Tebėra, seimo narys Vidas Mikalauskas, Varėnos KC darbuotojai Marius Galinis ir Lina Budienė, parapijos klebonas Jonas Cikana.
Panaros kaimo bendruomenė dėkojo ir įteikė gėlių puokštę bendruomenės pirmininkei Onutei Bubnelienei už suorganizuotą gražią šventę.
Vaikai visiems šventės dalyviams įteikė po alyvų šakelę. Kultūros centro direktorė Onutė Bubnelienė dėkojo visiems rėmėjams, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo. Po koncerto prie vaišių stalo visi turėjo progą pabendrauti, pasilinksminti, pašokti grojant Merkinės kaimo kapelai.

panaros alyvos M


Premjera Žilinuose

Gegužės 14 d. Žilinų kultūros centre vyko dramos kolektyvo spektaklio premjera I. Menchelio komedija ,,Našlių klubas“. „Našlių klubas“ – tai spektaklis apie moteris, apie jų jautrią ir tvirtą draugystę bei amžiną gyvenimo ir mirties prasmės ieškojimą. Prieš keletą metų viena po kitos trys vidutinio amžiaus moterys palaidojo savo vyrus. Skaudžioje akistatoje su mirtimi jas jungia bendras netekties ir vienišumo jausmas. Jos dažnai kartu geria arbatą ir kiekvieną mėnesį eina į kapines aplankyti buvusių vyrų. Spektaklyje tikrai neteko nuobodžiauti. Nors tema gana rimta, spektaklis nebuvo nei liūdnas, nei niūrus, tiksliau, pilnas ir juoko, ir ašarų. Spektaklyje vaidino : Loreta Šarkienė, Stasė Adlienė ir Laima Zagorskienė. Režisierė: Dalia Šmigelskienė.

zilinu teatras M


Motinos dienos šventė

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių ir ta diena, kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – Mamytei. Kaip atpildas už visus motinų rūpesčius, meilę, pasiaukojimą – Motinos diena – buvo minima Naujuose Valkininkuose. Eilės, posmai, dainos, šokiai, Motinos dienos proga skambėjo pačioms mylimiausioms. Visus susirinkusius žavėjo mažųjų šypsenos, vaikiškai skambūs eilėraščių posmai, nuotaikingos dainelės. Tegul niekada nestinga vaikų dėmesio ir meilės, stiprybės ir ištvermės Jums, mielos Mamos. Vaikučius koncertui ruošė VKC Valkininkų filialo mano vadovė Sigita Švedė, Naujųjų Valkininkų bibliotekininkė Danutė Blažulionienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja Ona Žemaitytė. Daugiau nuotraukų

Panočių mokykloje vyko koncertas "Tau Mama“ skirtas Mamos dienai paminėti. Renginį vedė mokytoja Ingrida Verbickienė. Koncertą sveikinimu mamytėms pradėjo mokyklos direktorius Kęstutis Pigaga.Dainas, eilėrasčiu ir šokius mamytėms skyrė mokiniai, mokytojai bei Panočių kaimo etnografinis ansamblis. Mamas maloniai nustebino Arvydo Juodžio atlikta daina „Motinos veidas“ bei dueto - Aušros Smelevičienės irArvydo Juodžio daina „Rugiagėlė“. Koncerto pabaigoje vaikučiai savo mamytėms įteikė gėlių. Daugiau nuotraukų

Motinos buvo pasveikintos ir pagerbtos Dubičių filiale. Skambėjo Justino Marcinkevičiaus, Ramutės Skučaitės, Martyno Vainilaičio, Juditos Vičiūnaitės ir kt. Lietuvos poetų eilės Mamai. Jas skaitė Regina Lukoševičienė, Rimutė Antuchevič, Filiutė Kapočienė ir kaimo vaikai. Folkloro ansamblio „Lakštucis“ koncerte - visos dainos apie meilę ir dėkingumą Motinoms. Jautrūs dainų ir eilėraščių žodžiai privertė ne vieną klausytoją nubraukti skausmo ir ilgesio ašarą. Po koncerto Dubičių kultūros centro direktorė Filiutė Kapočienė pasveikino tą dieną gimtadienį šventusią ilgametę bažnyčios choristę ir folkloro ansamblio narę Marijoną Skamarakienę.

Vilkiautinio filiale vyko koncertas skirtas mamoms „ Tau pavasariai gėlių žiedais pražįsta, mama“. Savo gražius žodžius, skambias dainas mamoms skyrė Liškiavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, Vilkiautinio moterų folkloro ansamblis, ritminių šokių „Žvaigždutės“ dalyvės.

Varėnos kultūros centro Kibyšių filiale įvyko šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai. Koncertą pradėjo Kibyšių mamos. Jos, padedant tėčiams padainavo keletą dainų. Alma Bolienė skaitė eilėraščius mamai. Į šventę atvyko būrelis Liškiavos pagrindinės mokyklos mokinių su mokyklos direktore Vita Barišauskiene priešaky. Mergaitės dainavo dainas „Mamos suknelė“ ir „Aš atsimenu namelį“, o konkurso „Tarmių lobynai“ laureatės Gintarė Barišauskaitė ir Iveta Basevičiūtė visus sužavėjo nuostabiais pasakojimais dzūkų tarme. Jas paruošė mokytoja Marijona Gervelienė. Toliau koncertą tęsė tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso Italijoje laureatė Saulė Prieskienytė, o jausmingomis dainomis mamai bei instrumentinės muzikos kūriniais koncertą pabaigė Kibyšių kultūros centro kaimo kapela „Senas sodžius“. Koncertą gražiai vedė Inesa Sinkevičiūtė ir Liuda Žvikevičiūtė. Baigiantis koncertui visoms mamoms buvo įteikta po pavasarinių gėlių žiedą. Daugiau nuotraukų

Varėnos kultūros centro Panaros filiale vyko šventė „Tau, mamyte“, skirta Motinos dienai paminėti. Į renginį buvo pakviestos mamos, močiutės ir vaikai. Vaikai visa savo širdele pasakė savo mamytėms kaip jas myli. Visos šventinės popietės metu nuoširdžiai skambėjo dainelės, taip pat patys gražiausi posmai buvo skirti visoms mamytėms ir močiutėms. Vaikai visoms mamytėms įteikė po gėlę.

Kabelių filialo kolektyvai sveikino mamas „Mamos dienos“ renginyje. Visi kolektyvų nariai, nuo jauniausio iki vyriausio, dainas ir programą skyrė susirinkusioms mamytėms. Šventinės programos pabaigoje visoms mamoms vaikai įteikė po gėlytę.

mg kibysiai M

 Daugiau nuotraukų

Daugiau nuotraukų

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016