Sidabrinė bitė

Sidabrinė bitė

1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba įsteigė Varėnos r. kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą „Sidabrinės bitės" ženklu. Apdovanojimo tikslas - skatinti aktyvius kultūros veikėjus Varėnos rajone, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams. 1998 m. Varėnos rajono savivaldybė „Sidabrinės bitės" apdovanojimą papildė kultūros premija. Sidabrinės bitės ženklu jau apdovanotas 41 Varėnos krašto kultūros veikėjas.

„SIDABRINĖS BITĖS" premijų skyrimo nuostatai

Fotografijos

Apdovanoti „Sidabrinės bitės“ ženklu:  

Vaida Naruševičiūtė 2023 m.
Vytautas Česnys 2023 m.
Bronius Krakevičius 2022 m.
Vitalija Mockevičiūtė 2022 m.
Žygimantas Buržinskas 2021 m.
Mindaugas Černiauskas 2021 m.
Danutė Blažulionienė 2020 m.
Brunonas Bakaitis 2020 m.
Rūta Indrašiūtė 2019 m.
Jonas Bajoriūnas 2019 m.
Joana Grigaitienė 2018 m.
Eitaras Kazimieras Krupovičius 2018 m.
Nijolė Pavasarienė 2017 m.  
Vytautas Valentinas Česnulis (1936-2022) 2017 m.  
Vytautas Kaziulionis 2016 m.  
Elvyra Sinkevičienė 2016 m.  
Vytautas Baublys 2015 m.  
Ilona Zalanskienė 2015 m.  
Regina Lukoševičienė 2014 m.  
Virgilijus Noreika (1935–2018), 2014 m.  
Marytė Stoškutė 2013 m.  
Elvyra Petraitienė 2013 m.  
Antanas Česnulis 2012 m.  
Regina Sakalauskienė 2012 m.  
Valentinas Algirdas Kaliūnas 2011 m.  
Irena Stoškienė 2011 m.  
Algimantas Černiauskas 2010 m.  
Irena Čeplikienė 2010 m.  
Regina Svirskienė 2009 m.  
Sofija Vainilaitienė 2009 m.  
Irena Žukauskienė 2008 m.
Valentinas Taraila 2008 m.  
Irena Naujūnienė 2007 m.  
Algirdas Juškevičius 2007 m.  
Eugenijus Drobelis 2006 m.  
Jolanta Stankevičienė 2006 m.  
Marija Šilalienė (1939–2010), 2005 m.  
Danutė Antanina Šablinskienė 2005 m.  
Ona Dičkancienė 2004 m.  
Rimutė Avižinienė 2004 m.  
Zofija Bliujienė 2003 m.  
Adelė Kučinskienė (1932–2018), 2003 m.
Regina Žepkaitė (1925–2010 ), 2002 m.  
Birutė Švagždienė 2002 m.  
Stasys Stacevičius (1959–2012), 2001 m.  
Marcelė Paulauskienė 2001 m.  
Vaclovas Stadalnykas 2000 m.  
Pranciškus Čivilis 2000 m.  
Saulė Lazaravičienė 1999 m.  
Jonas Gregoravičius (1914–2008), 1999 m.  
Vanda Mockevičienė 1998 m.  
Gražina Jaronienė (1926–2017), 1998 m.  
Ramona Velžienė (1941-2023) 1997 m.  
Joana Serenčikienė (1924–2007), 1997 m.  
Henrikas Gudavičius 1996 m.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016