Konkursai

KONKURSAS

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO KONCERTMEISTERIO PAREIGOMS EITI

Varėnos kultūros centras skelbia atranką Varėnos kultūros centro koncertmeisterio (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti neterminuotam laikotarpiui (0,35 etato). Pareiginės algos koeficiento minimumas 6,0 (BD), maksimumas 10,0 (BD).

PASKIRTIS

Varėnos kultūros centro koncertmeisterio pareigybės paskirtis – akompanuoti chorui „Harmonija“.


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą muzikinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
1.3. gebėti nepriekaištingai groti instrumentu (fortepijonu ar pianinu, pageidautina vargonais) ir skaityti įvairaus sudėtingumo partitūras;
1.4. išmanyti ansambliavimo su muzikiniu kolektyvu darbo specifiką, akompanavimo ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
1.5. gerai mokėti valstybinę kalbą;
1.6. mokėti savarankiškai organizuoti darbą;
1.7. būti iniciatyviu ir gebėti groti instrumentu (instrumentais).


FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. akompanuoja repeticijose ir koncertuose fortepijonu / pianinu, vargonais ar kitu instrumentu, tvarko natoteką;
2.2. laiku ir kokybiškai atlieka choro vadovo nurodymus, prireikus vykdo atlikėjo funkcijas;
2.3. teikia siūlymus meno vadovui kolektyvo veiklos ir kultūrinių renginių planavimo klausimais, bei aprūpinimo muzikos instrumentais, koncertine apranga, metodine literatūra ir pan. klausimais;
2.4. padeda rengti kolektyvą koncertams, konkursams, festivaliams, koncertinėms išvykoms ir pan.;
2.5. kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose;
2.6. užtikrina, kad darbui skirtas instrumentas, koncertinė apranga ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
2.7. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybių teisės norminiais aktais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais;
2.8. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su pareigybės paskirtimi.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens dokumento kopija
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
3. Gyvenimo aprašymas (CV)

Dokumentai priimami nuo 2023 m. rugpjūčio 11 d. iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. (imtinai) Varėnos kultūros centro I aukšte, 3 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Varėna, arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Asmenys, kurie atitiks nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, dalyvaus atrankoje. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija:
Miglita Kašėtienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, tel. 8 616 36 492,
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Viešasis kalbėjimas Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016